Tag Archives: YouTube

Känner du till Skolverkets filmkanal?

Skolverket har en egen filmkanal på YouTube. Där kan du till exempel se den här filmen om Digitala verktyg i musikundervsiningen   ”Filmen består av två delar: – Ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg och ger exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9). – Hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig… Read More »