Tag Archives: NCS

Är du en av dem som får chansen att delta i nystartade nätverk?

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna hade i tisdags möte i arbetsutskottet. Au består av skolchefer från regionen (som i sin tur består av drygt 20 skolhuvudmän. Förutom alla kommuner i Dalarna är också några kommuner i Västmanland och Gästrikland samt några friskolor medlemmar, se fliken PUD-medlemmar) och sammanträder ett par gånger per termin. Vid det senaste mötet beslutades att starta två nya nätverk i regionen. Ett för utvecklingsledare/kvalitetssamordnare… Read More »