Tag Archives: digital klyfta

Digital (o)jämlikhet?

Skolan kompenserar inte digital ojämlikhet. Det är slutsatsen av Ulli Samuelssons avhandling  Digital (o)jämlikhet?  IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (2014) från Högskolan i Jönköping. Avhandlingen synar digital kompetens i allmänhet och även mer specifikt i informationssökning. Ulli Samuelsson har också studerat skolan bidrag till elevernas digitala kompetens. ”Resultaten visar att det finns en digital ojämlikhet bland de unga som ingår i studien, trots den till synes höga tillgången till IKT.… Read More »