Arbete med särbegåvade barn

Rättviks skolpsykolog Anita Kullander berättar om arbetet med särbegåvade elever och samundervisningsgruppen i grundskolan. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta Anita Kullander direkt via mail (anita.kullander@rattvik.se). Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan Jönköping,  definierar  särbegåvning  som att ”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta samanhang förstås… Read More »

Missa inte MIK-veckan: 10–14 februari

”Den 10-14 februari arrangerar Statens medieråd för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet via olika aktiviteter på nätet. Under veckan lanserar myndigheten aktuella rapporter och resurser kring barns och ungas medieanvändning, med syfte att öka medie- och informationskunnigheten och fördjupa förståelsen för barns och ungas medievardag. MIK-veckan vänder sig till nära-barn-professionella och föräldrar, och sammanfaller med Safer Internet Day 2014, tisdagen den 11 februari.”

Forskarbloggen är nu igång

Roligt! De första inläggen av forskare i regionen kan du nu läsa om här på Pedagog Dalarna. Du går in under fliken forskarbloggen. Att blogga är ett sätt att kommunicera och att informera sig. Bloggar kan ge inspiration, idéer och dessutom kan du ställa frågor när du undrar över något. Ta för dig. Bilden är tänkt som en illustration av forskning. Det är en del av en bronsrelief, Research, på dörren till… Read More »

Fyra föreläsningar om IT i skolan

Fyra föreläsningar om IT i skolan – med grund i forskning som bedrivs i regionen Datum: 17 januari, 12 februari, 17 mars och 29 april 2014 | FALUN Inbjudan till: Alla som arbetar i förskola eller skola. Plats: Högskolan Dalarna Falun   1. Skolan som digital lärmiljö Mats Lundgren, utvärderare/följeforskare, universitetslektor i pedagogik, fil. dr. & docent i sociologi samt Ina von Schantz Lundgren, universitetslektor i pedagogik.   2. Digitaliseringen… Read More »

Välkommen tillbaka till en ny termin

Jullovet är slut och vårterminen har just börjat. Jag tror vi är många som ännu inte riktigt fått ‘rull’ på vår arbetsvardag ännu. Inte så konstigt med tanke på att först idag börjar vi en ‘vanlig’ hel obruten arbetsvecka för lärare och elever. Snön och kylan har kommit, till glädje för många och ett visst förtret för andra, och vi går mot ljusare tider. Dagen har redan blivit längre. I… Read More »

Liten rapport från PUD-regionens NGL-pedagoger nätverksträff

Den 18 december hade PUD-regionens NGL-pedagoger nätverksträff på Högskolan Dalarna. Det beslutades då att TeachmeetMitt5 ska arrangeras den 2 februari kl 16.30 – 19. Som vanligt hjälps NGLpedagogerna i regionen åt med marknadsföringen samt förberedelser under eftermiddagen. Tänk redan nu ut något som Du vill presentera på 7 minuter. Något som gått bra eller varför inte varna någon för att göra samma misstag som du! Vi ber alla om hjälp… Read More »

Forskning om IKT i klassrummet

Pär Isling Poromaa (doktorand vi Umeå Universitet) har undersökt IKT-användning i klassrummet på tre högstadieskolor. Han redovisar sina resultat i en artikel i Education Inquiry . Artikeln i pdf-format Artikeln tar upp skillnader i pedagogisk användning av IKT i klassrummet, tillgång till till IKT-verktyg samt konsekvenser detta får på elevernas rätt till likvärdig utbildning. Du kan läsa mer om artikeln på bloggen IT & Etik. Pär Isling Poromaa:

Barnhack

  Dagens tips är Barnhack! en .SE guide eller liten kurs för barn och vuxna som vill leka och lära med programmering. ”Den här boken, med tillhörande fördjupningsmaterial, vänder sig till dig som vuxen med barn i din närhet, dina egna eller andras. Du kanske är en förälder som vill väcka dina barns intresse för programmering, men kan lika gärna vara en moster, fritidsledare eller lärare.”