Har du fått din lärarlegitimation?

Den tredje oktober fick de lärosäten i landet som anordnar lärarlyftskurser en genomgång av läget vad gäller bland annat lärarlegitimationsreformen. Pia-Lotta Sahlström som är projektledare för hela reformen berättade att de fick in 10 000 nya ansökningar på tre månader efter att reglerna ändrades i december 2013 med erfarenhetsbaserad behörighet. Att tänka på om man ansöker om erfarenhetsbaserad behörighet är att så fort den ansökan är gjord får man inte längre delta… Read More »

Är du en av dem som får chansen att delta i nystartade nätverk?

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna hade i tisdags möte i arbetsutskottet. Au består av skolchefer från regionen (som i sin tur består av drygt 20 skolhuvudmän. Förutom alla kommuner i Dalarna är också några kommuner i Västmanland och Gästrikland samt några friskolor medlemmar, se fliken PUD-medlemmar) och sammanträder ett par gånger per termin. Vid det senaste mötet beslutades att starta två nya nätverk i regionen. Ett för utvecklingsledare/kvalitetssamordnare… Read More »

Föreläsning för personal på Fritidshem.

Olof Jonsson känd från UR serien ”Friare kan ingen vara” föreläste på Högskolan Dalarna. Lusten att leka och uppdraget att komplettera skolan var två av Olofs huvudpunkter under dagen. Han (lekrum) talade sig varm för friheten och ansvaret att kunna vara med och skapa goda förutsättningar för lek.  De dryga 200 i publiken utmanades nästan genast med frågan ”Varför har vi rast?”. Många förslag handlade om barnens behov av rörelse, avkoppling och lek… Read More »

Bloggen som pedagogiskt verktyg

Blogg har visat sig vara ett av de mer populära verktygen när PUD (Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna) arrangerar kompetensutveckling kring digitala medier. Många kommer igång med eget bloggande i samband med utbildningarna; klassbloggar, rektorsbloggar, tematiska bloggar och elevbloggar. Anledningen till att det är just bloggen som visar sig populär är säkerligen dess många användningsområden, plus att det är gratis och relativt enkelt att starta och upprätthålla en blogg. En blogg kan… Read More »

Wikimania 2014

För tionde året i rad har konferensen Wikimania anordnats. Den är öppen för alla som är intresserade av Wikimedia Foundations olika wiki-projekt, där Wikipedia är  det mest välkända. Exempel på andra är Wikimedia Commons, Wikivoyage, Wikiversity, Wikiquote, och Wikibooks. Eftersom Wikimania är ett internationellt projekt hålls konferensen på olika platser varje år och i år var det Londons tur. Förra året hölls konferensen i Hong Kong  och nästa år är… Read More »

Dags för en ny termin.

Förhoppningsvis har alla hunnit vila och hitta ny kraft och inspiration över sommaren. Om du känner att du skulle behöva mer inspiration, flera att diskutera undervisning och lärande med, några att utbyta tankar och funderingar kring skola i allmänhet med så kanske ”det utvidgade kollegiet” är något för dig. Fler och fler lärare (alla kategorier) upptäcker att det går att använda sociala medier på internet på ett mycket givande sätt… Read More »

TeachMeet – en utmärkt avslutning på en utbildningssatsning!

I slutet av förra terminen genomfördes avslutande TeachMeet för två av våra utbildningssatsningar. I Gagnef  var vi och lyssnade på ett åttiotal lärare som visade hur de använder digitala medier i undervisningen och på Falu frigymnasium deltog alla lärare tillsammans med skolans rektor och visade upp olika sätt på vilka de arbetat med digitala lärresurser. Fenomenet TeachMeet har blivit väldigt populärt i Europa under senare år och det första svenska TeachMeet-mötet arrangerades i… Read More »

Bloggar från skolan

Det senaste tillägget bland bloggar (sidor med bloggar) här på Pedagog Dalarna är  Skolafalun.se som beskrivs som ”en portal för pedagogiska bloggar i Falu Kommun. Här finner du många olika varianter av bloggar – alltifrån klassbloggar och skolbloggar till skoltidningar”.   Några andra exempel bland bloggar här på Pedagog Dalarna är Fiskevänner som skrivs av elever. ”Här kommer du kunna läsa om olika drag och hur man fiskar. Vi hoppas att du… Read More »

Grundkurs i källkritiskt tänkande

Regniga dagar blir det även den finaste sommar. Då kanske Webbstjärnans Grundkurs i källkritiskt tänkande kan vara något?     ”Det här är en grundkurs för dig som vill arbeta med att utveckla ditt källkritiska tänkande. I den här kursen lär du dig att kritiskt granska webbplatser och deras innehåll. Den innehåller allt ifrån videolektioner till case och du får ett personligt intyg efter slutförd kurs.”  

Att leda digitaliseringen i förskola och skola

Tisdag 27 maj arrangerade PUD en inspirationsdag för rektorer och förskolechefer på temat digitalisering. 80 anmälda deltagare fick korta inspel om forskning, exempel på kommunal strategi, molntjänster och PUL, Medie- och informationskunnighet (MIK), nya digitala trender, workshops för fördjupning och ”prova på”. Dagen avslutades med ett panelsamtal med frågor från deltagarna till föredragande och workshopledare. För dig som inte hann med denna gång så kommer dagen att ”gå i repris”… Read More »