Om oss

Pedagog Dalarna var tänkt som en resurs  för dig som arbetar inom förskola och skola. Där du bland annat kunde få information om kommande event, hitta lärresurser, bli inspirerad och skapa kontakter. NGL-pedagoger (Nästa Generations Lärande) och forskare vid Högskolan Dalarna skulle bidra till webbplatsen, vilken administrerades av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD*).

Eftersom inte finansieringen kunde lösas är sajten numera nedlagd och du hänvisas istället till andra regioners och kommuners pedagogsajter samt andra resurser på nätet.

*PUD är Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum (RUC) som omfattar ett 30-tal kommuner och skolhuvudmän och arbetar med att utveckla och organisera kompetensutveckling för alla områden där förskola, skola och Högskola möts.

Det är dock fortfarande möjligt att följa oss på  Facebook!

Kontaktuppgifter:

Eva-Lena Embretsen (ansvarig utgivare) ele@du.se

Filippa Bergqvist (webbredaktör) fli@du.se