Arbeten geografi

Exkursionsguide

Dahlin, Urban, 2013, ”Exkursionsguide till Ryrbäcken, Slätthult och Slussarna”. examinationsuppgift, delkurs 2 Det föränderliga landskapet, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Fougstedt, Lars, 2013, Exkursionsguide – Bonäsudden Hammarö, delkurs 2 Det föränderliga landskapet, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Johansson, Tobias, 2013, Exkursionsguide – Jällabjär,  delkurs 2 Det föränderliga landskapet, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Wahnström, Kurt, 2013, Exkursionsguide – Fröjel, delkurs 2 Det föränderliga landskapet, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)

 

Människan och naturkatastrofer

Dahlin, Urban, Fougstedt, Lars, Holmén, Peter, Jordbävningar, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Johansson, Tobias, Smirnoff, Olga, Strömberg, Magnus, 2013, Översvämningar, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Ahlström, Lena, Andersson, Per, Coard, Alexandra, Tjäder, Martin, 2013, Vulkaner, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Ericsson, Åsa, Klaesson, Magdalena, Wärend, Susanne, 2013, Orkaner, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Edholm, Eva, Karis, Lisa, Sjökvist, Lisa, 2014, Vulkanism, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)
Berglind, Mia Pia, Norlin, Lotta, Risberg, Emma, 2014, Orkaner, delkurs 3 Människan och naturkatastrofer, 7,5 hp, geografi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II, (Pdf)