Kalendarium

2015

Scrolla ner så finner du ett kalendarium i månadsvy med  klickbara händelser och mera information.  Med reservation för eventuella förändringar.

Februari

Under VM på skidor 18 februari – 1 mars bjuder Högskolan Dalarna på gratis föreläsningar i biblioteket. Scrolla ner till kalendervyn så hittar du mer info om tider och innehåll. Fredag 1 mars kommer t ex David Lega!

Mars

I mars startar flera av våra kurser med skolans digitalisering i fokus samt en om likabehandling och jämställdhet. Alla är på 1,5 hp och pågår mars – oktober 2015. Se http://pudutbildning.se/ för mer info.

Tisdag 10 mars kl 13 – 16 Högskolan Dalarna, Falun. PUD-rådets skolutvecklingstema. Hans-Åke Scherp. 

Anmälan: http://bit.ly/hansakescherp10mars2015

Tisdag 17 mars kl 9.30 – 15.00 Högskolan Dalarna, Falun  Aktualitetskonferens för förskolechefer 

Ur innehållet: Högskolan informerar, konkreta exempel från PUDs medlemskommuner, Maria Fredriksson nybliven lic berättar om att vara kommundoktorand och sina forskningsresultat, föreläsning med Mia Heikkelä om män i förskolan. Anmälan: http://bit.ly/forskolechefstraff2015,

Onsdag 25 mars kl 16.00 – 19.00 Högskolan Dalarna Falun ”Svarta Havet”, TeachmeetMitt5. 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Det gör du genom en  nanopresentation – en två-minuters presentation utan teknik eller mikropresentation – en sju-minuters presentation gärna med teknik eller så kommer du för att  lyssna på presentationer och nätverka med andra intresserade. Anmäl dig här:  teachmeet.pbworks.com/Teachmeet-Mitt5

April 

Tisdag 28 april – onsdag 29 april Högskolan Dalarna Falun, NO-biennalen.

Mera info kommer fortlöpande. Reservera datumen för två fullmatade dagar med föreläsningar, seminarier, utställningar om NO i skolan.

Maj

Juni Juli Augusti

September

Oktober

Tisdag v 44 27 oktober Galaxen Borlänge DALA SKOLFORUM 

Program och anmälningslänk kommer senare.

November December

 

Genomförda aktiviteter 2014-15:

Torsdag 5 februari 2015 kl13.30 – 16.30 | Högskolan Dalarna | Falun Fö 6  Lärande, skapande och estetik i Lgr 11 Ulla Wiklund.

2014:

Fredag den 5 september 2014 Olof Jonsson Aktiva raster 
Måndag den 8 september 2014 Första seminariet av fyra om Sex- och samlevnadsundervisningen. Överläkare Lars I Holmberg, Falu lasarett om Ungdomars hälsa, risktagande och sexualitet, nationellt och globalt. 
I oktober startar flera av våra kurser med skolans digitalisering i fokus. Alla är på 1,5 hp och pågår oktober – mars 2015. Se http://pudutbildning.se/ för mer info. 
Tisdagen den 14 oktober 2014 kl 13 -16.30 Skolutvecklingstema på PUD-rådet: Föreläsning med Per Kornhall, skoldebattör m m.
Måndagen den 27 oktober 2014 kl 09.00 – 16.00 Nya uppdrag för särskolan. Nyanlända och bedömning
Föreläsare är Mariet Ghadimi, doktorand Stockholms Universitet, Trippelt utsatt ungdomar, Diana Berthén, universitetslektor Stockholms Universitet, Bedömningsarbete i Särskolan
Onsdag 29 oktober 2014kl 9.30 – 16.00 Teknikdalen Borlänge  Den interkulturella skolan – nyanlända och lärande 
Professorerna Nihad Bunar, Stockholms Universitet, föreläser om nyanlända och lärande och Pirjo Lahdenperä, Mälardalens Högskola, föreläser om interkulturellt ledarskap. 
Onsdag 5 november 2014 kl 13.30 – 16.30 Förskoleklasslärares  uppdrag och förskoleklassens didaktik
Helena Ackesjö, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet, utbildad fritidspedagog, tidigare lärare i förskoleklass. 
Måndag 15 december 2014 kl 13.30 – 16.00  Fjärde seminariet av fyra om Sex- och samlevnadsundervisningen David Lifmark, gymnasielärare, universitetslektor i religion föreläsning om Etiska perspektiv på integritet och intimitet i sex- och samlevnadsundervisningen.