Forskarbloggen

Välkommen till Pedagog Dalarnas forskarblogg!

Här bloggar forskare knutna till Högskolan Dalarna. Du kan ta del av vilka de är och vad de har på gång i sin forskningsvardag. Att blogga är att kommunicera. Läs, kommentera och hämta inspiration!

Klicka HÄR  eller nedan för att komma till bloggen och inlägg.

Forskarblogg_safe


Presentationer

Tarja Alatalo, Fil. Dr, lektor i pedagogiskt arbete

Tarja Alatalo disputerade i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet 2011. Hennes avhandling fokuserade läs- skrivundervisning i i årskurs 1-3. Idag forskar hon inom området läs- och skriv undervisning i förskola/förskoleklass och skola. Före forskarstudierna undervisade Tarja Alatalo i skolans tidigare årskurser.


 

Asa WedinÅsa Wedin, docent i pedagogik, Högskolan Dalarna

Åsa Wedin disputerade i lingistik, andraspråksforskning, på en avhandling om literacy i och utanför skolan i Karagwe, Tanzania. Hon är docent i pedagogik och ämnesföreträdare för Svenska som andraspråk vid Högskolan. Hennes forskningsinriktning är mot flerspråkighet och skrift och för närvarande deltar hon i två forskningsprojekt, ett om flerspråkiga elever i klassrum i grundskolans tidigare år och ett om invandrade kvinnor som studerar till förskollärare.