Category Archives: Vardagsinspiration

Appar i modersmålsundervisning

Den 25 mars genomfördes det femte TeachmeetMitt i Svarta Havet, Högskolan Dalarna campus Falun. Vi som var där fick ta del av flera intressanta presentationer. Först ut vara Sara Moghaddas från Gagnef som berättade om appar som är användbara i modersmålsundervisning, oavsett modersmål. När Sara visade hur många språk som fanns tillgängliga i en av apparna gick det ett sus genom publiken. På vår youtube-kanal finns alla presentationerna samt de… Read More »

Idag är det lösenordsbytardagen

Det här med lösenord tycker många är svårt; men det behöver det inte vara. Om man arbetar fram en strategi, kan man enkelt ha lösenord som är lätta att komma ihåg trots att de är säkra. I det här bildspelet får du lite tips om hur du kan tänka. Kanske kan du också använda det tillsammans med dina elever när ni diskuterar internetsäkerhet.

Ett enkelt sätt att hålla koll på dina favoritsajter

Med hjälp av en så kallad rss-läsare kan du enkelt hålla dig uppdaterad kring vad som händer på dina favoritbloggar eller på olika nyhetsajter. Genom att prenumerera på inlägg från utvalda sidor slipper du besöka varje sida för att se vad som hänt; detta eftersom rss-läsaren samlar alla nya inlägg på en och samma sida. Du kan sedan kan gå in och läsa när det passar dig. En av de… Read More »

Karin och Madeleine arbetar för att bygga elevers inre filter utifrån ett pedagogiskt perspektiv

 Madeleine Högman och Karin Leipstö är ansvariga för IT-pedagogik på Murgårdsskolan F-6 i Sandviken. De har tagit fram ett imponerande och mycket användbart material för arbete med att göra elever till smarta internetanvändare. Materialet finns publicerat på deras sida www.natsmarta.se där det finns tillgängligt för den som är intresserad av att använda det med sina egna elever. Här berättar de om sitt arbete: Vi vill bidra till att skolan ökar barns… Read More »

Att leda digitaliseringen i förskola och skola

Tisdag 27 maj arrangerade PUD en inspirationsdag för rektorer och förskolechefer på temat digitalisering. 80 anmälda deltagare fick korta inspel om forskning, exempel på kommunal strategi, molntjänster och PUL, Medie- och informationskunnighet (MIK), nya digitala trender, workshops för fördjupning och ”prova på”. Dagen avslutades med ett panelsamtal med frågor från deltagarna till föredragande och workshopledare. För dig som inte hann med denna gång så kommer dagen att ”gå i repris”… Read More »

Förskoleklassens kvalitet och verksamhet samlade 180 deltagare.

På Högskolan Dalarna, Falun, Fö 6. Fredag 4 april 13.30 – 16.00 genomfördes ett seminarium för lärare i Förskoleklass med Bellita Torén, Skolverket och Magdalena Molin, Skolinspektionen. Skolverket ska under 2014 producera ett stödmaterial för förskoleklassen och berättade i samband med detta seminarium om tankarna med det, hur långt de har kommit samt lyssnade av med verksamma i förskoleklass vad som eventuellt kan förtydligas. Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i skolväsendet samt kvalitetsgranskningar av… Read More »

Fyra föreläsningar om IT i skolan

Fyra föreläsningar om IT i skolan – med grund i forskning som bedrivs i regionen Datum: 17 januari, 12 februari, 17 mars och 29 april 2014 | FALUN Inbjudan till: Alla som arbetar i förskola eller skola. Plats: Högskolan Dalarna Falun   1. Skolan som digital lärmiljö Mats Lundgren, utvärderare/följeforskare, universitetslektor i pedagogik, fil. dr. & docent i sociologi samt Ina von Schantz Lundgren, universitetslektor i pedagogik.   2. Digitaliseringen… Read More »

Nu är det klart att Dala Skolforum äger rum tisdag v 44 2015 nästa gång!

Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vid Dala Skolforum 2013 presenterades erfarenheter från verksamhetsnära forskning och från den stora palett av olika skolutvecklingsprojekt som bedrivs i regionens förskolor och skolor. Aktiva pedagoger, arbetslag, skolledare och skolforskare presenterade sina verksamheter, resultat och erfarenheter i form av seminarier, workshops eller föreläsningar. Ca 800 lärare, förskollärare, fritidspedagoger, förskolechefer, rektorer med flera var med om det första… Read More »