Category Archives: Allmänt

Föreläsning och workshop om bedömning våren 2016

Våren 2016 finns möjligheten att få stöd i det lokala arbetet med att utveckla bedömning genom dels en allmän föreläsning i januari och dels ett tillfälle till workshops för pr-est-ämnen i april. Inbjudan AnnaK 2016 Här finns inbjudan till föreläsningen med Anna Karlefjärd 28 januari. Inbjudan pr-est 2016 Här finns inbjudan till workshop 14 april.

Detta gör vi på PUD.

Vi ökar på Facebook och det är också där vi är mest aktiva. Pedagog Dalarna finns som sida, gilla oss så får du våra uppdateringar i ditt flöde. På twitter är vi mindre aktiva men det händer att vi lägger ut saker även där. Det som händer i höst som PUD anordnar är Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge tisdag den 27 oktober. Din skolhuvudman har redan reserverat ett antal… Read More »

Pedagog Dalarna nedlagt p g a bristande finansiering

Med snudd på sorg och i alla fall viss del frustration meddelas härmed att pedagogdalarna.se inte kommer att uppdateras mer än ytterst sporadiskt från och med nu för att så småningom upphöra helt. Detta på grund av att finansiering från PUDs medlemskommuner inte gått att lösa. Om inget oväntat inträffar så kommer enbart PUD-nyheter eventuellt att läggas på denna sida hädanefter. Facebooksidan kommer fortsättningsvis att uppdateras ungefär som förut. Vi behåller… Read More »

Existentiell Filmfestival Dalarna

Den 16-17 april är Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka med nya intressanta gäster som diskuterar spännande och djuplodande filmer. Under temat ”Människans värde och pris” bjuder vi in er att tillsammans med filmreflektörer diskutera berörande och aktuella filmer i gott sällskap av sköna biofåtöljer och god mat. Kom och lyssna till reflektionerna av och delta i samtal med Tomas Axelson Lektor i religionsvetenskap med medieinriktning, Högskolan Dalarna, Ylva Axelson-Fisk Psykolog, psykoterapeut,… Read More »

Forskningscirklar

FORSKNINGSCIRKLAR Enligt PUD-rådets beslut 10 mars 2015 så kommer forskningscirklar att erbjudas PUD-medlemmar under våren och hösten 2015. Ett tiotal kurser inom fältet kollegialt lärande (där arbetsformen kan vara forskningscirkel, aktionslärande, Learning studies etc.) omfattande 7,5 hp på kvartsfart erbjuds arbetslag inom regionens skolor och förskolor. Dessa kurser är ett samverkansuppdrag där finansieringen delas mellan parterna och i detta fall tillkommer inga kostnader för kursdeltagande. Kurserna kommer att anordnas som… Read More »

Högskolan Dalarnas lärarutbildning söker partnerförskolor och partnerskolor 

Högskolan Dalarna inledde hösten 2013 ett utvecklat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna. Högskolan söker därför intresserade förskolor och skolor (F-6) som vill bygga vidare på den nära samverkan som idag präglar lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Verksamhetsförlagd utbildning vid utvalda partnerskolor och partnerförskolor (övningsskolor och övningsförskolor) bedrivs inom Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet och berör studenter som påbörjat utbildningen fr.o.m. hösten 2014. Detta gäller alla… Read More »

NO-Biennal i Falun

Välkommen att vara med på NO-biennalen i Falun! 28-29 april 2015 – För Skolledare och lärare i gr F-9. Den 28-29 april är det NO-Biennal i Falun. Programmet innehåller föreläsningar, workshops och möjligheter att diskutera med kollegor och ta del av utställningar med skolmaterial. Det blir två dagar med massor av inspiration för undervisning i naturvetenskap. No-Biennaler anordnas vartannat år och på olika orter i landet. Arrangörer är de nationella… Read More »

Lärandebaserad skolutveckling lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat – Hans-Åke Scherp

Tisdagen den 10 mars 2015, kl. 13.00 – 16.00 kommer Hans- Åke Scherp, docent och erfaren skolutvecklare, till Högskolan Dalarna och föreläser om Lärandebaserad skolutveckling lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och… Read More »

Socioemotionella program i Förskola och skola

 – En studie av förskolebarns, elevers och lärares erfarenheter Under perioden 2011-2014 och har projektet Socioemotionella program i förskola och skola – förskolebarns, elevers och lärares erfarenheter genomförts av tre forskare: Åsa Bartholdsson, filosofie doktor i socialantropologi, Johanna Gustafsson Lundberg, teologie doktor i etik och Eva Hultin, docent i pedagogik. Projektet är en samverkan mellan Högskolan Dalarna och fyra kommuner i Gävle-Dala regionen: Sandvikens kommun, Gävle kommun, Avesta kommun och… Read More »

Estetiska lärprocesser och estetiken i skolan

Den femte februari, var Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling här i Falun och föreläste för närmare 200 verksamma lärare, främst i förskoleklass, samt studerande på förskollärar- och lärarprogrammet. Det blev både skratt och eftertänksamma reflektioner i salen när Ulla berättade episoder från sin barndom samt observationer hon gjort i olika verksamheter. För er som kanske inte vet det så har Ulla också varit barnartist och… Read More »