Category Archives: Regionala exempel

Arbete med särbegåvade barn

Rättviks skolpsykolog Anita Kullander berättar om arbetet med särbegåvade elever och samundervisningsgruppen i grundskolan. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta Anita Kullander direkt via mail (anita.kullander@rattvik.se). Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan Jönköping,  definierar  särbegåvning  som att ”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta samanhang förstås… Read More »

Husmodellen

Pedagog Dalarna var med när Inga-Lill Lundvik, mellanstadielärare vid Södra Skolan i Falun visade hur de använder sig av Diskrimineringsombudsmannens “Husmodell” i arbetet med likabehandlingsplanen och elevdemokrati. Inga-Lill är På Lika Villkor-handledare och arbetar mycket kunnigt och medvetet med jämställdhet och diskrimineringsgrunden kön  (härigenom kommer också diskrimineringsgrunden sexualitet in naturligt). Södra Skolan än jämställdhetsmärkt vilket innebär att alla lärare har gått utbildningen och arbetar enligt en årligt uppdaterad handlingsplan. Inga-Lill… Read More »