Category Archives: Omvärldsbevakning

Wikimania 2014

För tionde året i rad har konferensen Wikimania anordnats. Den är öppen för alla som är intresserade av Wikimedia Foundations olika wiki-projekt, där Wikipedia är  det mest välkända. Exempel på andra är Wikimedia Commons, Wikivoyage, Wikiversity, Wikiquote, och Wikibooks. Eftersom Wikimania är ett internationellt projekt hålls konferensen på olika platser varje år och i år var det Londons tur. Förra året hölls konferensen i Hong Kong  och nästa år är… Read More »

Grundkurs i källkritiskt tänkande

Regniga dagar blir det även den finaste sommar. Då kanske Webbstjärnans Grundkurs i källkritiskt tänkande kan vara något?     ”Det här är en grundkurs för dig som vill arbeta med att utveckla ditt källkritiska tänkande. I den här kursen lär du dig att kritiskt granska webbplatser och deras innehåll. Den innehåller allt ifrån videolektioner till case och du får ett personligt intyg efter slutförd kurs.”  

Vägledning för elevhälsan

Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt tagit fram skriften Vägledning för elevhälsan. Skolverket skriver att ”Hälsan har stor betydelse för elevers prestation, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolmiljön. På samma sätt har skolresultaten i sig betydelse för självförtroende och psykiskt välmående. Skolan ansvarar därför både för elevers lärande och för deras hälsa. ”Vägledning för elevhälsan” är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd vid planering, genomförande och uppföljning av elevhälsans insatser”.… Read More »

Fantastiska ungdomar spelar revy

I måndags gick Särskolans Rikskonferens av stapeln i Borlänge med ca 450 deltagare från hela landet. På programmet stod några smakprov från Revyresan med bland annat ungdomar från Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. Alla som någon gång har sett någon föreställning med Glada Hudikteatern vet vilken glädje och värme som strömmar mot publiken från scenen. Det var likadant med dessa ungdomar. Oavsett om man kan moonwalka som Michael Jackson, hålla monologer som… Read More »

Känner du till Skolverkets filmkanal?

Skolverket har en egen filmkanal på YouTube. Där kan du till exempel se den här filmen om Digitala verktyg i musikundervsiningen   ”Filmen består av två delar: – Ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg och ger exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9). – Hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig… Read More »

Lärare kompetensutvecklar varandra inom IT

På Helenelundsskolan i Sollentuna utbyter lärarna it-kunskaper och erfarenheter under en kompetensutvecklingsdag. Cecilia Johansson är en av lärarna som håller i workshops för att inspirera varandra. Skolvärlden har en serie på sin YouTube-kanal ”IT-serien” om du vill se fler inslag. Du kan också följa @itiskolan på twitter – ”Skolverket stödjer kreativ och kritisk it-användning. Här twittrar Seija Eriksson, Peter Karlberg, Katarina Lycken Rüter och Anette Holmqvist. Skolverket, Stockholm · skolverket.se/itiskolan”      

Bilder att använda i bloggar mm..

Bildbyrån Getty släpper 35 miljoner bilder fria att användas i bloggar och sociala medier. Varför ta första bästa bild man hittar på nätet (som kanske inte får användas fritt) när det finns mängder av bilder du faktiskt får använd utan hinder? Du kan läsa mer i  Webstjärnans blogg. Du kan också hitta fritt material  via Creative Commons.          

Digital (o)jämlikhet?

Skolan kompenserar inte digital ojämlikhet. Det är slutsatsen av Ulli Samuelssons avhandling  Digital (o)jämlikhet?  IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (2014) från Högskolan i Jönköping. Avhandlingen synar digital kompetens i allmänhet och även mer specifikt i informationssökning. Ulli Samuelsson har också studerat skolan bidrag till elevernas digitala kompetens. ”Resultaten visar att det finns en digital ojämlikhet bland de unga som ingår i studien, trots den till synes höga tillgången till IKT.… Read More »

Missa inte MIK-veckan: 10–14 februari

”Den 10-14 februari arrangerar Statens medieråd för första gången en MIK-vecka för att sprida medie- och informationskunnighet via olika aktiviteter på nätet. Under veckan lanserar myndigheten aktuella rapporter och resurser kring barns och ungas medieanvändning, med syfte att öka medie- och informationskunnigheten och fördjupa förståelsen för barns och ungas medievardag. MIK-veckan vänder sig till nära-barn-professionella och föräldrar, och sammanfaller med Safer Internet Day 2014, tisdagen den 11 februari.”