Category Archives: Omvärldsbevakning

Appar i modersmålsundervisning

Den 25 mars genomfördes det femte TeachmeetMitt i Svarta Havet, Högskolan Dalarna campus Falun. Vi som var där fick ta del av flera intressanta presentationer. Först ut vara Sara Moghaddas från Gagnef som berättade om appar som är användbara i modersmålsundervisning, oavsett modersmål. När Sara visade hur många språk som fanns tillgängliga i en av apparna gick det ett sus genom publiken. På vår youtube-kanal finns alla presentationerna samt de… Read More »

Socioemotionella program i Förskola och skola

 – En studie av förskolebarns, elevers och lärares erfarenheter Under perioden 2011-2014 och har projektet Socioemotionella program i förskola och skola – förskolebarns, elevers och lärares erfarenheter genomförts av tre forskare: Åsa Bartholdsson, filosofie doktor i socialantropologi, Johanna Gustafsson Lundberg, teologie doktor i etik och Eva Hultin, docent i pedagogik. Projektet är en samverkan mellan Högskolan Dalarna och fyra kommuner i Gävle-Dala regionen: Sandvikens kommun, Gävle kommun, Avesta kommun och… Read More »

Estetiska lärprocesser och estetiken i skolan

Den femte februari, var Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling här i Falun och föreläste för närmare 200 verksamma lärare, främst i förskoleklass, samt studerande på förskollärar- och lärarprogrammet. Det blev både skratt och eftertänksamma reflektioner i salen när Ulla berättade episoder från sin barndom samt observationer hon gjort i olika verksamheter. För er som kanske inte vet det så har Ulla också varit barnartist och… Read More »

Svensk skola – något att vara stolt över!

Du har väl inte missat den uppmärksamhet vår kollega Göran Morén fått kring sin debattartikel om den positiva uppfattning våra internationella utbytesstudenter har av svensk skola?  Femton europeiska studenter har gjort fältarbeten på skolor runt om i regionen och de är mycket imponerade av vad de har sett. En sak som har imponerat på studenterna är förhållningssättet mellan lärare och elev. De har förvånats över hur eleverna är engagerade i sitt… Read More »

Förskoleklassens pedagogik

Helena Ackesjö från Linnéuniversitetet föreläste den 5 november utifrån sin forskning om och erfarenhet från förskoleklassen för ett 90-tal verksamma lärare på plats i Falun samt lärarstuderande och utbildare på lärarprogrammen. Helena disputerade i oktober med avhandlingen Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och dis-kontinuiteter. Hon har också medverkat i det helt nyutkomna stödmaterialet från Skolverket och är sakkunnig i Skolinspektionens kommande granskning av förskoleklassen. Skolinspektionen kommer bland… Read More »

Uppskattad kompetensutveckling för Särskolans personal

Mariet Ghadimi, doktorand vid Stockholms universitet började dagen med att prata om rubriken Trippelt utsatt – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Mariet arbetar på TRIS – tjejers rätt i samhället  som i sin tur arbetar förebyggande och akut med unga tjejer som riskerar att utsättas för hedersförtryck och våld. TRIS  har gjort en unik kartläggning av förekomsten och karaktären av hedersrelaterat förtryck och våld i gymnasiesärskolor i Sverige.… Read More »

Europeiska kodveckan

Förra veckan gick Europeisk kodveckan av stapeln, med tusentals träffar med kodning som tema över hela Europa. Kodning har blivit ett hett ämne under det senaste åren och diskussioner kring huruvida kodning bör införs som ett eget ämne i skolan blir allt vanligare. Kod är den instruktion du ger till en hård- eller mjukvara för att den ska veta hur den ska agera. När man skriver kod kallas det att… Read More »

Har du fått din lärarlegitimation?

Den tredje oktober fick de lärosäten i landet som anordnar lärarlyftskurser en genomgång av läget vad gäller bland annat lärarlegitimationsreformen. Pia-Lotta Sahlström som är projektledare för hela reformen berättade att de fick in 10 000 nya ansökningar på tre månader efter att reglerna ändrades i december 2013 med erfarenhetsbaserad behörighet. Att tänka på om man ansöker om erfarenhetsbaserad behörighet är att så fort den ansökan är gjord får man inte längre delta… Read More »

Är du en av dem som får chansen att delta i nystartade nätverk?

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna hade i tisdags möte i arbetsutskottet. Au består av skolchefer från regionen (som i sin tur består av drygt 20 skolhuvudmän. Förutom alla kommuner i Dalarna är också några kommuner i Västmanland och Gästrikland samt några friskolor medlemmar, se fliken PUD-medlemmar) och sammanträder ett par gånger per termin. Vid det senaste mötet beslutades att starta två nya nätverk i regionen. Ett för utvecklingsledare/kvalitetssamordnare… Read More »

Föreläsning för personal på Fritidshem.

Olof Jonsson känd från UR serien ”Friare kan ingen vara” föreläste på Högskolan Dalarna. Lusten att leka och uppdraget att komplettera skolan var två av Olofs huvudpunkter under dagen. Han (lekrum) talade sig varm för friheten och ansvaret att kunna vara med och skapa goda förutsättningar för lek.  De dryga 200 i publiken utmanades nästan genast med frågan ”Varför har vi rast?”. Många förslag handlade om barnens behov av rörelse, avkoppling och lek… Read More »