Uppslagsverk och lexika

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin NE (NE skola)
SBL, Svensk biografiskt lexikon – Riksarkivet
SFE, The Encyclopedia of Sience Fiction
Wikimedia Commons
 Wikipedia (sv)
Wikisource – det fria biblioteket  ”det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa”
Wikispecies – en fri artförteckning

 


 

Lexika och ordböcker

…på svenska

Svenska Akademiens ordbok SAOB ”är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar.”
Svenska akademien

ordlista SAOL  är ”en rättskrivningsordlista över samtidsspråket.”

 

…på engelska

Babelnet_safeBabelnet - ”BabelNet is both a multilingual encyclopedic dictionary, with lexicographic and encyclopedic coverage of terms in 50 languages, and an ontology”

 

Babelnet_safeBabelnet Search

 

Foldoc_safeDictionary of Computing ”FOLDOC is a computing dictionary. It includes definitions of acronyms, jargon, programming languages, tools, architecture, operating systems, networking, theory, conventions, standards, mathematics, telecoms, electronics, institutions, companies, projects, products, history, in fact any of the vocabulary you might expect to find in a computer dictionary.”
Lingro_safeLingro

 

Lexipedia_safeLexipedia

 

Lexin_safeLexin /Folkets lexikon ”Detta engelsk-svenska lexikon tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Du kan ge ditt bidrag genom att bedöma översättningsförslag och andra ändringsförslag ovan. Lexikonet bygger ursprungligen på Lexins svensk-engelska och engelsk-svenska lexikon. Hela lexikonet kan också laddas ner
 Merriam Webster_safeMerriam- Webster visual dictionary online

 

Ninja Words_safeNinjawords ”Ninjawords is optimized to return a definition instantly as soon as you hit enter, and your search is spellchecked in multiple ways until we find a good match….All definitions come from the ever-expanding Wiktionary data set.”
Ord.se_safeNorstedts engelska ordbok

 

Reverso_safeReverso.net ”English Definition dictionary: meaning of words and expressions, synonyms, definition”

 

Selingua_safeSelingua - Programmet kan köras i din webbläsare direkt över Internet. Här kan du öva upp ditt engelska, tyska, franska och spanska ordförråd!

 

The Free Dictionary_safeThe Free Dictionary (finns på flera språk). ”TheFreeDictionary.com now allows you to create your own personal homepage by adding and removing, dragging and dropping, and ”using or losing” existing content windows. In addition, you can add your own bookmarks, weather information, horoscope, and RSS feeds from anywhere on the web.”
Urban Dictionary_safeUrban Dictionary

 

Wikipedia_safeWikipedia