Källkritik, informationssäkerhet och integritet

Källkritik

Ett fönster mot världen - en källkritisk övning från Amnesty International skola. ”Det är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskap, historia, svenska, engelska, medier, samhälle och kommunikation.”
Förstahjälpen för källkritik på internet
Första hjälpen för källkritik på internet
Första hjälpen för källkritik på internet
Multimediabyrån – ”erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen”

 

Informationssäkerhet

Att undervisa i informationssäkerhet. Ett stöd till dig som lärare. Pdf från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Informationssäkerhetsskolan ISA – länk till utbildningen.
ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i första hand riktar sig till elever i årskurs 4 och 5. ISA ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11. Syftet med webbutbildningen ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet. ISA innehåller filmer, scenarier och en lärarhandledning. Utbildningen är indelad i sex avsnitt som tar upp olika aspekter av informationssäkerhet. Avsnitten tar upp: viktig information, risker, skydda information, sprida information på internet, vem är vem på internet, och sant och falskt på internet. ISA är kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper i informationssäkerhet.”


 

Integritet på nätet

Integritet på nätet vad innebär det?  - (film) ”En kort introduktion till de frågor som lärare behöver fundera kring inför ett arbete med att publicera eller arbeta med internetrelaterade tjänster på internet. Filmen är en produktion för .SE och deras skoltävling Webbstjärnan.”

 

Lärarhandledningar

Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet –ett diskussionsunderlag för åk 1-3 Pdf från .SE
Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet –ett diskussionsunderlag för åk 4-6 Pdf från .SE
Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet –ett diskussionsunderlag för åk 7-9 Pdf från .SE
Lärarhandledning för ett arbetet med integritet på nätet –ett diskussionsunderlag för  gymnasiet. Pdf från .SE