Bloggar från skolan

Det senaste tillägget bland bloggar (sidor med bloggar) här på Pedagog Dalarna är  Skolafalun.se som beskrivs som ”en portal för pedagogiska bloggar i Falu Kommun. Här finner du många olika varianter av bloggar – alltifrån klassbloggar och skolbloggar till skoltidningar”.   Några andra exempel bland bloggar här på Pedagog Dalarna är Fiskevänner som skrivs av elever. ”Här kommer du kunna läsa om olika drag och hur man fiskar. Vi hoppas att du… Read More »

Grundkurs i källkritiskt tänkande

Regniga dagar blir det även den finaste sommar. Då kanske Webbstjärnans Grundkurs i källkritiskt tänkande kan vara något?     ”Det här är en grundkurs för dig som vill arbeta med att utveckla ditt källkritiska tänkande. I den här kursen lär du dig att kritiskt granska webbplatser och deras innehåll. Den innehåller allt ifrån videolektioner till case och du får ett personligt intyg efter slutförd kurs.”  

Vägledning för elevhälsan

Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt tagit fram skriften Vägledning för elevhälsan. Skolverket skriver att ”Hälsan har stor betydelse för elevers prestation, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolmiljön. På samma sätt har skolresultaten i sig betydelse för självförtroende och psykiskt välmående. Skolan ansvarar därför både för elevers lärande och för deras hälsa. ”Vägledning för elevhälsan” är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd vid planering, genomförande och uppföljning av elevhälsans insatser”.… Read More »

Streaming på schemat i Falun

 I Dalarnas Tidningar kunde vi den 30/4 läsa att på Lugnetgymnasiet i Falun lär sig eleverna att streama. ”Eleverna läser en kurs som heter digital kommunikationsteknik och vi började titta mer på det här med streaming. Detta är helt nytt och vi lär oss nya saker hela tiden. Eleverna är väldigt duktiga, säger Lars Ljunggren.” Vill du läsa hela artikeln? Då har du länken HÄR: Streaming på schemat

Känner du till Skolverkets filmkanal?

Skolverket har en egen filmkanal på YouTube. Där kan du till exempel se den här filmen om Digitala verktyg i musikundervsiningen   ”Filmen består av två delar: – Ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg och ger exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9). – Hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig… Read More »

Lärare kompetensutvecklar varandra inom IT

På Helenelundsskolan i Sollentuna utbyter lärarna it-kunskaper och erfarenheter under en kompetensutvecklingsdag. Cecilia Johansson är en av lärarna som håller i workshops för att inspirera varandra. Skolvärlden har en serie på sin YouTube-kanal ”IT-serien” om du vill se fler inslag. Du kan också följa @itiskolan på twitter – ”Skolverket stödjer kreativ och kritisk it-användning. Här twittrar Seija Eriksson, Peter Karlberg, Katarina Lycken Rüter och Anette Holmqvist. Skolverket, Stockholm · skolverket.se/itiskolan”      

Lgr 11 och The Big 5

Ulrica Elisson i Leksand, en av regionens mycket aktiva lärare, berättar konkret och inspirerande om hur man kan arbeta med Lgr11 och The Big Five i åk 1-3. Vill du veta mer kan du läsa vidare på ullviblogg.ulricaelisson.se och ulricaelisson.se. Du kan också följa Ulrica Elisson på twitter @wimsis13       Här berättar Ulrica också mer om The Big 5.      

Bilder att använda i bloggar mm..

Bildbyrån Getty släpper 35 miljoner bilder fria att användas i bloggar och sociala medier. Varför ta första bästa bild man hittar på nätet (som kanske inte får användas fritt) när det finns mängder av bilder du faktiskt får använd utan hinder? Du kan läsa mer i  Webstjärnans blogg. Du kan också hitta fritt material  via Creative Commons.          

Digital (o)jämlikhet?

Skolan kompenserar inte digital ojämlikhet. Det är slutsatsen av Ulli Samuelssons avhandling  Digital (o)jämlikhet?  IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (2014) från Högskolan i Jönköping. Avhandlingen synar digital kompetens i allmänhet och även mer specifikt i informationssökning. Ulli Samuelsson har också studerat skolan bidrag till elevernas digitala kompetens. ”Resultaten visar att det finns en digital ojämlikhet bland de unga som ingår i studien, trots den till synes höga tillgången till IKT.… Read More »

Arbete med särbegåvade barn

Rättviks skolpsykolog Anita Kullander berättar om arbetet med särbegåvade elever och samundervisningsgruppen i grundskolan. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta Anita Kullander direkt via mail (anita.kullander@rattvik.se). Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan Jönköping,  definierar  särbegåvning  som att ”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta samanhang förstås… Read More »