Föreläsning för personal på Fritidshem.

Olof Jonsson känd från UR serien ”Friare kan ingen vara” föreläste på Högskolan Dalarna. Lusten att leka och uppdraget att komplettera skolan var två av Olofs huvudpunkter under dagen. Han (lekrum) talade sig varm för friheten och ansvaret att kunna vara med och skapa goda förutsättningar för lek.  De dryga 200 i publiken utmanades nästan genast med frågan ”Varför har vi rast?”. Många förslag handlade om barnens behov av rörelse, avkoppling och lek… Read More »

Dags för en ny termin.

Förhoppningsvis har alla hunnit vila och hitta ny kraft och inspiration över sommaren. Om du känner att du skulle behöva mer inspiration, flera att diskutera undervisning och lärande med, några att utbyta tankar och funderingar kring skola i allmänhet med så kanske ”det utvidgade kollegiet” är något för dig. Fler och fler lärare (alla kategorier) upptäcker att det går att använda sociala medier på internet på ett mycket givande sätt… Read More »

Att leda digitaliseringen i förskola och skola

Tisdag 27 maj arrangerade PUD en inspirationsdag för rektorer och förskolechefer på temat digitalisering. 80 anmälda deltagare fick korta inspel om forskning, exempel på kommunal strategi, molntjänster och PUL, Medie- och informationskunnighet (MIK), nya digitala trender, workshops för fördjupning och ”prova på”. Dagen avslutades med ett panelsamtal med frågor från deltagarna till föredragande och workshopledare. För dig som inte hann med denna gång så kommer dagen att ”gå i repris”… Read More »

Fantastiska ungdomar spelar revy

I måndags gick Särskolans Rikskonferens av stapeln i Borlänge med ca 450 deltagare från hela landet. På programmet stod några smakprov från Revyresan med bland annat ungdomar från Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. Alla som någon gång har sett någon föreställning med Glada Hudikteatern vet vilken glädje och värme som strömmar mot publiken från scenen. Det var likadant med dessa ungdomar. Oavsett om man kan moonwalka som Michael Jackson, hålla monologer som… Read More »

Förskoleklassens kvalitet och verksamhet samlade 180 deltagare.

På Högskolan Dalarna, Falun, Fö 6. Fredag 4 april 13.30 – 16.00 genomfördes ett seminarium för lärare i Förskoleklass med Bellita Torén, Skolverket och Magdalena Molin, Skolinspektionen. Skolverket ska under 2014 producera ett stödmaterial för förskoleklassen och berättade i samband med detta seminarium om tankarna med det, hur långt de har kommit samt lyssnade av med verksamma i förskoleklass vad som eventuellt kan förtydligas. Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i skolväsendet samt kvalitetsgranskningar av… Read More »

Rapport om användning av Ipad i Stockholms skolor

Jan Hylén, fil dr, har gjort en utvärdering av användningen av Ipads i Stockholms skolor. Rapporten kan du läsa här. Jan Hylén skriver på sin hemsida ”Allt fler skolor köper iPads till sina lärare och elever. Det rullar som en våg över hela den rika världen och sker till stor del utan att det finns några större studier som stöder paddans värde som utbildningsverktyg. Successivt börjar dock allt fler studier… Read More »