Föreläsning och workshop om bedömning våren 2016

Våren 2016 finns möjligheten att få stöd i det lokala arbetet med att utveckla bedömning genom dels en allmän föreläsning i januari och dels ett tillfälle till workshops för pr-est-ämnen i april. Inbjudan AnnaK 2016 Här finns inbjudan till föreläsningen med Anna Karlefjärd 28 januari. Inbjudan pr-est 2016 Här finns inbjudan till workshop 14 april.

Detta gör vi på PUD.

Vi ökar på Facebook och det är också där vi är mest aktiva. Pedagog Dalarna finns som sida, gilla oss så får du våra uppdateringar i ditt flöde. På twitter är vi mindre aktiva men det händer att vi lägger ut saker även där. Det som händer i höst som PUD anordnar är Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge tisdag den 27 oktober. Din skolhuvudman har redan reserverat ett antal… Read More »

Pedagog Dalarna nedlagt p g a bristande finansiering

Med snudd på sorg och i alla fall viss del frustration meddelas härmed att pedagogdalarna.se inte kommer att uppdateras mer än ytterst sporadiskt från och med nu för att så småningom upphöra helt. Detta på grund av att finansiering från PUDs medlemskommuner inte gått att lösa. Om inget oväntat inträffar så kommer enbart PUD-nyheter eventuellt att läggas på denna sida hädanefter. Facebooksidan kommer fortsättningsvis att uppdateras ungefär som förut. Vi behåller… Read More »

Appar i modersmålsundervisning

Den 25 mars genomfördes det femte TeachmeetMitt i Svarta Havet, Högskolan Dalarna campus Falun. Vi som var där fick ta del av flera intressanta presentationer. Först ut vara Sara Moghaddas från Gagnef som berättade om appar som är användbara i modersmålsundervisning, oavsett modersmål. När Sara visade hur många språk som fanns tillgängliga i en av apparna gick det ett sus genom publiken. På vår youtube-kanal finns alla presentationerna samt de… Read More »

Estetiska lärprocesser och estetiken i skolan

Den femte februari, var Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling här i Falun och föreläste för närmare 200 verksamma lärare, främst i förskoleklass, samt studerande på förskollärar- och lärarprogrammet. Det blev både skratt och eftertänksamma reflektioner i salen när Ulla berättade episoder från sin barndom samt observationer hon gjort i olika verksamheter. För er som kanske inte vet det så har Ulla också varit barnartist och… Read More »

Förskoleklassens pedagogik

Helena Ackesjö från Linnéuniversitetet föreläste den 5 november utifrån sin forskning om och erfarenhet från förskoleklassen för ett 90-tal verksamma lärare på plats i Falun samt lärarstuderande och utbildare på lärarprogrammen. Helena disputerade i oktober med avhandlingen Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och dis-kontinuiteter. Hon har också medverkat i det helt nyutkomna stödmaterialet från Skolverket och är sakkunnig i Skolinspektionens kommande granskning av förskoleklassen. Skolinspektionen kommer bland… Read More »

Uppskattad kompetensutveckling för Särskolans personal

Mariet Ghadimi, doktorand vid Stockholms universitet började dagen med att prata om rubriken Trippelt utsatt – om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Mariet arbetar på TRIS – tjejers rätt i samhället  som i sin tur arbetar förebyggande och akut med unga tjejer som riskerar att utsättas för hedersförtryck och våld. TRIS  har gjort en unik kartläggning av förekomsten och karaktären av hedersrelaterat förtryck och våld i gymnasiesärskolor i Sverige.… Read More »

Du kan hjälpa Pedagog Dalarna att ha ett aktuellt och verklighetsnära innehåll!

Vi vill ha fler artiklar om reportage från vardagen i förskolor och skolor i regionen och DU kan bidra med att berätta något från DIN vardag. Vem kan skriva? Lärare alla kategorier, rektorer, förskolechefer, elever – var och en för sig eller alla tillsammans. Hur kan det bli praktiskt möjligt? Kan du be dina egna elever filma dig? Kan du be en kollega fotografera och ni skriver tillsammans? Kan du använda något… Read More »

Har du fått din lärarlegitimation?

Den tredje oktober fick de lärosäten i landet som anordnar lärarlyftskurser en genomgång av läget vad gäller bland annat lärarlegitimationsreformen. Pia-Lotta Sahlström som är projektledare för hela reformen berättade att de fick in 10 000 nya ansökningar på tre månader efter att reglerna ändrades i december 2013 med erfarenhetsbaserad behörighet. Att tänka på om man ansöker om erfarenhetsbaserad behörighet är att så fort den ansökan är gjord får man inte längre delta… Read More »

Är du en av dem som får chansen att delta i nystartade nätverk?

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna hade i tisdags möte i arbetsutskottet. Au består av skolchefer från regionen (som i sin tur består av drygt 20 skolhuvudmän. Förutom alla kommuner i Dalarna är också några kommuner i Västmanland och Gästrikland samt några friskolor medlemmar, se fliken PUD-medlemmar) och sammanträder ett par gånger per termin. Vid det senaste mötet beslutades att starta två nya nätverk i regionen. Ett för utvecklingsledare/kvalitetssamordnare… Read More »