NO & Teknik

Allmänt NO

Interactivate_safeInteractivate - Massor av interaktiva övningar för NO och matematik.
Kahn Academy_safeKahn Academy
School time games_safeSchool Time Games: Science land

 

Super Science World_safeSuper Science world – spel

 

webbmagistern_safeWebbmagistern

 


 Biologi

… på svenska

Artiklar om djur Lunds Uni_safeArtiklar om djur ”Studenterna på fördjupningskursen i zoofysiologi fick i uppgift att skriva var sin populärvetenskaplig artikel. Resultatet blev de nedanstående intressanta artiklarna om de mest skiftande ämnen.”
Embryo o fosterutveckling_safeEmbryots och fostrets utveckling från befruktning vecka för vecka (Aftonbladet grafik)

 

SLU_safeFotosyntes från SLU

 

Naturhistoriska riksmuseet_safeFågelläten – Naturhistoriska Riksmuseet ”Vanliga fåglar i Sverige. När kommer vårfåglarna? Här kan du läsa om och se bild på vanliga arter som återkommer under våren. De allra flesta kan du också lyssna på. Här finns även fakta om flyttfåglar och fåglar som stannar över vintern.”
 
Forskning.se_safeNya biologin (Forskningsforum)

 

Spindeln_safeSpindeln skolverkets sökmotor för digitala resurser för undervisning
 
UR_safeTopp till tå om Kroppen från UR.se

 

SLU_safeVäxten och Marken – ett 3D-äventyr från SLU för grundskola och gymnasium

 

…på engelska

Biology Learning Center CSH_safeBiologianimationer - DNA Learning Centre

 

Sumanas biologi- och NO-animationer_safeBiologianimationer- Animation Gallery, Sunmanas Inc

 

Sumanas biologi- och NO-animationer_safeBiologianimationer  – General Biology , Sunmanas Inc

 

learn genetics_safeCellstorlek och skala - Cell Size and Scale

 

Nobelstiftelsen_safeDNA från Nobelstiftelsen

 

Dissikera en groda_safeDissikera en groda - virtual frog dissection

 

learn genetics_safeInuti en cell - Learn Genetics

 

Climate Change_safeKlimatförändringar – Climate Change

 

Biology Learning Center CSH_safeKloning - DNA Learning Center

 

UNEP_safeMiljö – faktaaffischer från FNs miljöorgan UNEP

 

NASA_safeNasa – NASA’s Earth Observing System Project Science Office

 

Urdjuret_safeTesta din hjärna - UrDJUret’s Music Heritage

 

BBC_safeTesta dina sinnen - BBC Human Body and Mind; The Nervous System

 

Sheep dash_safeTesta reaktionsförmågan – Sheep Dash

 

 The Hydrologic cycle_safeVattnets kretslopp - The Hydrology Cycle (University of Maryland University College)

 

The TECH Museum of Innovation_safe Ögonfärgskalkulator

 

Film

Kahn Academy_safeKahn Academy Youtube

 


 Fysik

… på svenska

Labbet_folkbildning.net_safeLampa lyser i mikrovågsugn ”Labbet har tillkommit som ett projekt i Folkbildningsrådets satsning på Digitala Studiematerial.”

 

… på engelska

PhET_safeEnergy Skate Park -En simulering av sambandet mellan rörelse- och lägesenergi

 

 Fysikanimationer_safeFysikanimationer

 

PhET_safeLjus och strålning - Simulations Light and Radiation

 

PhET_safeLutande plan- Simulering

 

Absorb physics_safeNewtons färghjul från Absorb Physic by David Fairhusrt

 

PhET_safePendulum

 

 Physics Central_safePhysics Central

 

Physics4kids_safePhysics4kids

 

NO_safeThe Scale of the Universe

 

Stellarium_safeStellarium 

 

PhET_safe Vågrörelse

 

Worldwide telescope_safe World Wide Teleskop

 

 Scientific American_safeWonders of the Solar System – Interactive tour hämtad  från Scientific American 30/3- 2010

 

Sumanas biologi- och NO-animationer_safeMånens faser 

 

Film

Kahn Academy_safeKahn Academy Youtube

 

3D Fly-Through of the Supernova Remnant, Cassiopeia A

 Kemi

… på svenska

LTH Lunds tekniska hogskola_safe Kemi-julkalendern 2009

 

 KRC Kemilaranas resurscentrum_safeKRC – Kemilärarnas resurscentrum  Stockholms Universitet

 

 Skolkemi_safeSkolkemi  Resurscentrum för Kemi i Skolan: Umeå Universitet

 

… på engelska

Kemi_safeChemEd Xchange

 

Kemi_safeDatabase of Periodic Tables

 

CanvasMol2_safeKemiska ämnen – 3d modeller CanvasMol roterande molekylanimationer

 

 Earth Science_safeMolekyler 3D-modeller

 


 Miljö

…på svenska

Batteriatervinningen_safeBatteriåtervinnigen ”Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och startades av BlyBatteriRetur, El-Kretsen och Elektronikåtervinningsföreningen. Sedan 2012 ansvarar vi för att informera svenska folket om varför det är så viktigt att återvinna batterier.”

 

Naturskyddforeningen_safeEnergifallet ”Energifallet är ett ämnesövergripande läromedel om energi och hållbar utveckling med färdiga övningar och inspirerande filmer, bildspel och det digitala bokverktyget Klassens Energibok. Skapa kreativa böcker om klassens arbete med Energifallet att dela med föräldrar och kollegor. Och du, allt är gratis och kopplat till kurs- och läroplaner!”

…på engelska

Thinking through climate change_safeThinking Through Climate Change 

 

 


 Teknik

…på svenska

Barnhack Barnhack_safe”Den här boken, med tillhörande fördjupningsmaterial, vänder sig till dig som vuxen med barn i din närhet, dina egna eller andras. Du kanske är en förälder som vill väcka dina barns intresse för programmering, men kan lika gärna vara en moster, fritidsledare eller lärare.” (Finns som webbsida eller nedladdningsbar pdf)