Historia

Allmänt om historia

 …på svenska

Den digitala laroboken_safe Den digitala läroboken- historia och religion

 

Teacher on demand_safeHistoriafilmer – Teachers on demand

 

Historia for gymnasiet_safeHistoria för gymnasiet

 

HistoriskaHistoriska museet- sök i samlingarna.  ”Historiska museet har en av norra Europas största samlingar av arkeologiska föremål, ben och kyrklig konsthistoria – här får du tillgång till de delar av samlingarna som är digitaliserade.”
Livrustkammaren mfl_safeLivrustkammaren, Skoklosters Slott & Hallwyllska museet

 

webbmagistern_safeWebbmagistern – historia

 

 …på engelska

A Brief History of Pretty Much EverythingA Brief History of Pretty Much Everything (film)
ActiveHistoryActive History UK ”ActiveHistory provides entertaining, educational award-winning interactive simulations, decision-making games, self-marking quizzes, high-quality worksheets and detailed lesson plans for teachers and students.”
Kahn Academy_safeKahn Academy – History
Create you own mapKarta att göra egna markeringar på från Scribble Maps
konst i historienKonst genom historien SmartHistory från Kahn Academy
timetoast Timetoast Skapa egna tidslinjer, eller använde någon av de många som redan finns.
Teacher on demand_safeTidsaxel 10 000 f kr till 1 500 e kr från Teacher on Demand

 

WanderlustUpptäcktsresor genom tiderna Wanderlust – ”maps out history’s greatest journeys, from Magellan to Kerouac”
history through objectsVärldens historia genom objekt  ”Click on … [Location, Theme, Contributor Type, etc.] and then choose a category to see a list of objects – e.g. click Theme and then click War….You can also chose to see objects from a particular time period by clicking on the dates in the box below. ”
EurodocsOnline Sources For European History The Harold B. Lee Library

 

Think Quest Library_safeThe Oracle Think Quest Library – History

 …mer på engelska

till exempel för ämnesintegrering

Timeline_safeAmerican Revolution Timeline 

 

BBC_safeBBC History Beta 

 

Timeline_safeBBC History Timeline  interaktiv tidslinje

 

Film_safeDocumentaries

 

Timeline_safeExploration Through the Ages

 

Folk_people_safeFamous People

 

Timeline_safeTimelines – A History of Britain

 

karta_map_safeThe Map as History

 


 

 Modern historia

Europe from one century to another 1990-2005Europas historia 1945-2005
Ett fönster mot världenEtt fönster mot världen - från Amnesty International skola. ”Det är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskap, historia, svenska, engelska, medier, samhälle och kommunikation.”
Nobelstiftelsen_safeKrig under 1900-talet

 

New South Wales State Library_safeFotografier från  Hurley’s Antarctica och Shackeltons expedition till Antarktis 

 


 

Tidiga civilisationer

gilgamesh_safeGilgamesh – spel (på engelska)

 

Film_safeRundtur i Giseh-pyramiden -film

 


 

Antiken

ABCnet_safeWinged Sandals- Om grekiska gudar: interktivt

 


 

 Medeltid

Medieval history_safeProject Life in the Medieval Times Marie Linders blogg med länkar (på engelska) som täcker feodalism, mat, bostäder, hälsa, religion och klosterliv, bönder, riddare och adel, fredlösa, slott, arkitektur, littertur, konst och musik, medeltidens teknik och nöjen, mm.

 

Renässans

International World History project_safeGustav Vasa (in English) från ”International World History Project. World History from Tthe Pre-Sumerian to the present. A collection of world history related essays, documents, maps and music.”
BBC_safeLeonardo da Vincis studio

 

Vasa museet_safeMp3-guide till Vasamuseet

 

Vasa museet_safeVasamusset – För elever: Fakta och prova på

 

Vasa museet_safeVasamuseet – om Skeppet

 

Popular historia_safeLånga resor för nordiska sjöfarare artikel i tidskriften Populär Historia (13 mars 2001)

 


 

 Amerikanska revolutionen

Historia for gymnasiet_safeAmerikanska revolutionen historia för gymnasiet

 

Kahn Academy_safeKahn Academy – History 1700-1900
Museum of the American Revolution_safeMuseum of the American Revolution

 

Museum of the American Revolution_safeTidslinje amerikanska revolutionen

 

Think Quest Library_safeThe Revlutionary war. A journey towards freedom från The Oracle Think Quest Library – History

 

 Franska revolutionen

Historia for gymnasiet_safeFranska revolutionen historia för gymnasiet

 

 


 

 Upplysningen

Timeline index_safeTidslinje – upplysningen från Timeline index

 


 

Kolonialism och imperialism

The Abolition project_safeSlavhandel från The Abolition Project

 


 

Spel 

Game_safeBow Street Runner – RPG Georgian times