Geografi

 Allmänna resurser

Google Earth_safeGoogle Earth
Google Maps_safeGoogle Maps
Lankskafferiet_safeLänkskafferiet ”Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete… Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet”
Spindeln_safeSpindeln- skolverkets sökmotor för digitala resurser för undervisning
Wikimedia commons_safeWikimedia Commons (maps)
webbmagistern_safeWebbmagistern

 


 Naturgeografi

UNEP_safeFaktaaffischer

 

Earth Quake BBCJordbävning – animation (BBC animated guide) in English
Volcano BBCVukanutbrott – animation (BBC animated guide) in English
Vulkan – interaktiVulkaner URvt från UR
Sumanas biologi- och NO-animationer_safeMånens faser

 

årstider och dygn simuleringÅrstider och dygn simulering
 Arstidssimulator_safeÅrstider simulering
Seasons InteractiveSeasons Interactive
SeasnonsSeasons

 


Kartkunskap

Koordinatsystem Gradnätssystemet (Stockholms Universitet) En förklaring av globala koordinatsystem och ellipsoider anpassade för hela jorden ges i filmen
Koordinatsystem (film)

Namngeografi

SverigeguidenSverigeguiden Reliefkartor över Sverige, nationalparker, landskapskartor och Sverigefakta.
KartspelKartspel från kunskapstjärnan
Europas länder spelEuropas länder Kartspel från Purpose Games
World quizWorldquiz

 

… på engelska

karta_map_safeTest Your Geography Knowledge

 

karta_map_safeCountries of Europe Quiz