Syskonsidor

Dikt@mdh ”Digital kompetens och IKT i Lärarutbildningen vid Mälardalens högskola”
CMiT – Centrum för Media och IT ”CMiT är ett resurscentrum som utgör det pedagogiska utvecklingsstödet inom IKT och media för alla pedagoger i för- och grundskolan i Piteå kommun”
 GysamNet
I Can Teach
 Lärare Detta är en del av webbplatsen IT-pedagogik. Denna ingångssida hjälper dig att hitta material som kan användas i undervisningen i olika ämnen och med olika metoder. Särskilt vill vi få med sådant som kan hjälpa lärare att hitta pedagogiskt riktiga sätt att utnyttja IT i undervisningen. Här finns också annat material som är av intresse för lärare.”
 Pedagog Stockholm
 Pedagog Värmland
 Pedagog Malmö
 #Parasollskolutveckling Sollentuna kommun
 RUC IT ett nätverk för framtidens lärande. ”… ett nätverk för lärare och annan pedagogisk personal med syfte att sprida kunskap och dela med sig av erfarenheter om IT i undervisningen.”
 Torghandel Göteborg  ”Torghandel utgår från Center för Skolutveckling (CfS) och i samarbete med DIGG Utbildningsförvaltningen och representanter från stadsdelarna. Idéskapande och styrgrupp, CfS, stadsdelen Västra Göteborg och DIGG.”

 

Geografisk uppdelning…

Gotland: http://www.gotland.se/pedagoggotland
Helsingborg: http://blogg.helsingborg.se/skolutveckling/
Håbo: http://skolutvecklinghabo.wordpress.com/
Kungsbacka: kungsbackadelar.se
Malmö: malmo.se/pedagogmalmo
Sollentuna: http://parasoll.edu.sollentuna.se/
Stockholm: http://www.pedagogstockholm.se/
Svedala: http://webb2.svedala.se/kvutis/om-kvutis/
Sundsvall: http://www.sundsvall.se/pedagogsundsvall
Värmland: pedagogvarmland.se
Örebro: pedagog.orebro.se