Betyg och bedömning

Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Skolverket ”De allmänna råden anger hur regleringen runt betygssättning enligt Gymnasieskola 2011 bör hanteras i den pedagogiska praktiken”
Betygsskalan A-E Skolverket
 – Betyg – Så funkar det!  film från Pedagog Värmland
Forskning om bedömning och betygssättning Skolverket
Prov, Bedömning och betyg Skolverket
Webbaserad kurs i bedömning och betygssättning för alla lärare Skolverket tillsammans med Karlstads Universitet