Allmänna resurser

Allmänt

unesco_safeMIK Medie och informationskunnighet från UNESCO

 

Spindeln_safeSpindeln - skolverkets sökmotor för digitala resurser för undervisning

 


 Verktyg

Creaza_safeCreaza
Google Earth_safeGoogle Earth

 

 Google Maps_safeGoogle Maps

 

IKT-skafferiet_safe IKT-skafferiet av Camilla Lindskoug

 

 Free Technology for Teachers_Richard Byrne_safeFree Technology for Teachers

 

Lararkanalen_safeLararkanalen.se

 

Lankskafferiet_safeLänkskafferiet ”Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete… Länkskafferiets målgrupper är elever, lärare, pedagoger och bibliotekarier. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet”
Mentimeter_safeMentimeter

 

Microsoft Virtual Academy_safeMicrosoft Virtual Academy

 

Mulitmediabyran_safeMultimediabyrån - ”erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen”
Neo K12_safeNeoK12 Educational Videos, Lessons and Games for for K-12 School Kids

 

PDFmerge_safePDFMerge! - en webbtjänst för att sätta ihop flera pdf-flier till ett dokument.

 

Popcorn webmaker_safePopcorn Webmaker

 

Prezi_safePrezi
Sketchup_safeSketchUp

 

 SLI.se_safeSLI.se

 

Slideshare_safeSlideshare

 

Storybird_safestorybird

 

Teach ICT_safeTeach ICT - ”THE site for ICT Education”

 

TodaysMeet_safeTodaysMeet

 

Turf Hunt_safeTurfHunt

 

visual.ly_safeVisual.ly - ‘infographics’

 

Voki_safeVoki
Wikimedia commons_safeWikimedia Commons

 

Wikiversity_safeWikipediakurs för pedagoger

 

Wikiversity_safeWikiversity ”På Wikiversity skapar vi och använder fritt undervisningsmaterial. Här finns kurser, öppna lärresurser (OER), forskningsprojekt och en aktiv gemenskap av lärare, forskare, studenter och andra intresserade.”
Youblisher_safeYoublisher – omvandlar alla pdf-dokument till ‘bokformat’ med vändbara sidor.

 


 

Verktyg för språk

Glogster_safeGlogster
Grammarly_safeGrammar & Plagiarism Checker

 

Voicethread_safeVoiceThread

 

Lessonwriter_safeLessonwriter

 

ISLcollective_safeISLcollective