Detta gör vi på PUD.

By | 8 september, 2015

HDaVi ökar på Facebook och det är också där vi är mest aktiva. Pedagog Dalarna finns som sida, gilla oss så får du våra uppdateringar i ditt flöde. På twitter är vi mindre aktiva men det händer att vi lägger ut saker även där.

Det som händer i höst som PUD anordnar är Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge tisdag den 27 oktober. Din skolhuvudman har redan reserverat ett antal platser så du kan kolla med dem om det finns plats för dig.

För övrigt har vi 8 forskningscirklar (på 7,5 hp) med ca 10 deltagare i varje igång inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium. Mycket spännande att se vad som kommer att åstadkommas inom dem. Fantastiskt vilken skolutveckling det finns möjlighet till med ca 80 PM som slutuppgifter!

Fler Partnerskolor inom lärarutbildningen tillkommer varje år och snart är det dags för skolhuvudmännen att ansöka inför nästa läsår. Vi planerar för ett stort antal seminariegrupper i den obligatoriska kursen på 7,5 hp som alla VFU-handledare ska genomgå. I år har vi all time high med ca 20 grupper.

PUD och Högskolan Dalarna är också en stor aktör inom Lärarlyftet (som snart tar slut i nuvarande form), Mattelyftet, Läslyftet, Rektorsutbildningen, Rektorslyftet, ”Förskolechefslyftet”, NT-lyftet, Nyanländas lärande, och SvA bland annat. Modersmål för studiehandledare, Kurs för lärare på Sätergläntan, Forskarskolan Skolnära, flertalet nätverk m m är andra exempel på vårt engagemang och arbete med Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.