Pedagog Dalarna nedlagt p g a bristande finansiering

By | 27 april, 2015

GalaxMed snudd på sorg och i alla fall viss del frustration meddelas härmed att pedagogdalarna.se inte kommer att uppdateras mer än ytterst sporadiskt från och med nu för att så småningom upphöra helt. Detta på grund av att finansiering från PUDs medlemskommuner inte gått att lösa. Om inget oväntat inträffar så kommer enbart PUD-nyheter eventuellt att läggas på denna sida hädanefter. Facebooksidan kommer fortsättningsvis att uppdateras ungefär som förut. Vi behåller namnet och de konton som är förknippade med det tillsvidare.