Appar i modersmålsundervisning

By | 7 april, 2015

Den 25 mars genomfördes det femte TeachmeetMitt i Svarta Havet, Högskolan Dalarna campus Falun. Vi som var där fick ta del av flera intressanta presentationer. Först ut vara Sara Moghaddas från Gagnef som berättade om appar som är användbara i modersmålsundervisning, oavsett modersmål. När Sara visade hur många språk som fanns tillgängliga i en av apparna gick det ett sus genom publiken. På vår youtube-kanal finns alla presentationerna samt de från tidigare TeachmeetMitt. Ta del av kollegornas arbete och låt dig inspireras!

Skolverket har också gott om stödmaterial för nyanländas lärande bland annat kring det så viktiga mottagandet och kartläggningar. 2014 kom också Skolinspektionen med en rapport om mottagandet av nyanlända. i denna rapport skriver de bland annat ”Granskningen visar att det är möjligt att ge nyanlända elever en god utbildning. Fundamentet för att lyckas är, efter vad
som framträder i granskningen, samsyn i förhållningssätt, att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar samt att lärarna har kunskap och kompetens som rör nyanlända elevers lärande.”

Nationellt Centrum för Svenska som Andraspråk finns också länkar till forskningsrapporter och artiklar.

Vår systersida Pedagog Stockholm har här gjort en översikt över stödmaterial som finns. Här finns bland annat litteraturöversikt och ett nätverk för lärare som undervisar nyanlända elever.