Forskningscirklar

By | 19 mars, 2015

SkärmklippFORSKNINGSCIRKLAR

Enligt PUD-rådets beslut 10 mars 2015 så kommer forskningscirklar att erbjudas PUD-medlemmar under våren och hösten 2015.
Ett tiotal kurser inom fältet kollegialt lärande (där arbetsformen kan vara forskningscirkel, aktionslärande, Learning studies etc.)
omfattande 7,5 hp på kvartsfart erbjuds arbetslag inom regionens skolor och förskolor.

Dessa kurser är ett samverkansuppdrag där finansieringen delas mellan parterna och i detta fall tillkommer inga kostnader för kursdeltagande. Kurserna kommer att anordnas som uppdragsutbildningar. Intresserade tar kontakt med PUD-kansliet för information och rådgivning.  Start sker kontinuerligt utifrån inkomna ansökningar.

Anmälan sker efter samråd mellan skolhuvudmannen och PUD och kräver rektors godkännande.

Se länk på kort beskrivning av Learning study och forskningscirklar,http://bit.ly/learningstudyforskningscirklar