NO-Biennal i Falun

By | 10 mars, 2015

No

Välkommen att vara med på NO-biennalen i Falun!

28-29 april 2015 – För Skolledare och lärare i gr F-9.

Den 28-29 april är det NO-Biennal i Falun. Programmet innehåller föreläsningar, workshops och möjligheter
att diskutera med kollegor och ta del av utställningar med skolmaterial. Det blir två dagar med massor av inspiration
för undervisning i naturvetenskap.

No-Biennaler anordnas vartannat år och på olika orter i landet. Arrangörer är de nationella resurscentrumen
i biologi, fysik och kemi och konferensen genomförs med stöd av Skolverket. Konferensen i Falun genomförs i samarbete med Högskolan Dalarna.

Ur Programmet

Några av föreläsningarna handlar om:

Hjärnans utveckling hos barn i relation till lärande. Vad vet vi idag om hjärnans roll vid inlärning och kan denna kunskap komma
att förändra hur vi arbetar i skolan? Lena Skoglund, Högskolan Dalarna.

Språkutvecklande arbetssätt i NO-undervisningen, Malin Nilsson, kemilärarnas resurscentrum och Monica Lindwall,
Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Kreativa och inspirerande NO. Hasse Persson, lärare, lärarfortbildare och författare.

Undersökande arbetssätt i naturvetenskap i åk F-6. Annie-Maj Johansson, Högskolan Dalarna.

Ett stort antal workshops erbjuds under tre pass.  Några exempel:

Vi bullar upp med drömkemi (åk F-3)

Jennys rymdcafé (åk 4-9)

Krimlab (åk 7-9)

Hitta pulsen (åk 4-6)

Från frö till planta – biologi och matte i samverkan (F-6)

Fladdermusen Tunda undersöker fysiken (F-3)

Spelet om hjärnan. Program med UR (7-9)

Information om anmälan

NO-biennalen är förlagd till Högskolan Dalarna.

Avgift för lärare: 1200 kr + moms (efter den 17 mars 1600kr + moms). Priset inkluderar, förutom program och dokumentation,
två luncher, fika och subventionerad konferensmiddag.

Kontakt: Britt-marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet (britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se)
och Maria Petersson, Högskolan Dalarna (map@du.se)

Mer information, program och anmälningsmöjligheter finns på http://nobiennaler.se/falun/

För Skolledare

Vi erbjuder skolledare att delta i programmet under förmiddagen den 28 april utan extra kostnad. Det inkluderar invigning, föreläsningen
”hjärnans utveckling i relation till lärande” och en träff med företrädare för de nationella resurscentrumen och Högskolan Dalarna,
samt lunch och möjlighet att besöka läromedels- och labbmaterialutställningen.

Skolledare som vill vara med anmäler sig direkt till britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

Välkommen!