Lärandebaserad skolutveckling lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat – Hans-Åke Scherp

By | 6 mars, 2015

Hans-ÅkeTisdagen den 10 mars 2015, kl. 13.00 – 16.00 kommer Hans- Åke Scherp, docent och erfaren skolutvecklare, till Högskolan Dalarna och föreläser om Lärandebaserad skolutveckling lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat.

Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg.

För att åstadkomma skolutveckling menar Hans-Åke att det är viktigt att gemensamt utforma en helhetsidé som vägledande för vardagsarbetet och som grund för kvalitetsarbetet. Skolledares, lärares och elevers samverkan kring mål och medel är det som gör att hela skolan går framåt.

Hans-Åke knyter samman teori och praktik. Han ger förslag på sätt att arbeta och många exempel, och visar hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken.

Föreläsningen är öppen för alla men anmälan behövs senast måndagen den 9 mars via denna länk: http://bit.ly/hansakescherp10mars2015