Estetiska lärprocesser och estetiken i skolan

By | 6 februari, 2015

ullaW-mars-2014Den femte februari, var Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling här i Falun och föreläste för närmare 200 verksamma lärare, främst i förskoleklass, samt studerande på förskollärar- och lärarprogrammet. Det blev både skratt och eftertänksamma reflektioner i salen när Ulla berättade episoder från sin barndom samt observationer hon gjort i olika verksamheter. För er som kanske inte vet det så har Ulla också varit barnartist och skrivit egna sånger sen hon var 10 år, bland annat var det hon som sjöng signaturen till Fablernas värld. Detta trots musikundervisningen hon var med om i skolan. Många igenkännande skratt och suckar hördes när hon med hela kroppen gestaltade ”Morgon mellan fjällen” till ackompanjemang av skolorgeln. Det behövs mer liv och rörelse överlag i skola och förskola anser Ulla.

Ulla pekade på att det nationella uppdraget för grundskolan, Lgr 11, rymmer dels estetiska ämnen med kursplaner: musik, slöjd, bild, idrott. Men också att övriga ämnens kursplaner rymmer estetiska perspektiv. Dessutom fastslås i kapitel 1 och 2 att estetiska uttryck som drama, rytmik, dans, film ska förekomma i skolans vardagsverksamhet. Ska, inte bör. Hon var glad över att Högskolan Dalarnas lärarutbildningar har skrivit in metodik i utbildningsplanen igen och att det finns ett tänk kring estetiska lärprocesser men efterlyste samtidigt mer och tydligare arbete med detta. Såväl på lärarutbildningen som ute i verksamheterna. Här kan ni se ett utdrag ur Lgr 11 om estetiska lärprocesser som Pedagog Värmland gjort.

Vikten av att tänka före (planer och gärna tillsammans med barn/elever), tänka nu (undervisningen) och tänka efter (reflektion och analys) kom upp i slutet av föreläsningen i samband med en fråga från åhörarna om bedömning och betyg. I alla tre faser ska den formativa bedömningen tänkas in och Ulla var tydlig med att det är den formativa bedömningen, återkopplingen, som kan leda till lärande. Hon hade också tidigare i föreläsningen en bild på ett spädbarn som bland annat illustrerade hur vi människor behöver paus för eftertanke och reflektion om det ska ske något lärande. Numera ingår reflektion som en viktig del även i kompetensutveckling för lärare i de olika lyften från Skolverket där det är inlagt obligatoriska handledningstillfällen.

WIN_20150205_135519Ulla lever också som hon lär så flera gånger under eftermiddagen fick deltagarna ägna sig åt parsamtal för reflektion. ”Jag ser vilka som hugger för sig direkt och vilka som lutar sig tillbaka” sa hon och menade att det också är viktigt att lära sig lyssna utan att samtidigt tänka på vad man själv ska säga härnäst. Att verkligen ge utrymme åt andras tankar och reflektioner gör att vi också kan lära av varandra.

En kommentar från de studerande i chatten på slutet av föreläsningen får sammanfatta: En fantastisk föreläsning som alla skolor i landet borde få ta del av”.

Ulla har skrivit ett antal böcker: ”När kulturen knackar på skolans dörr”, ”Den lydiga kreativiteten” och ”Föra tanken vidare” är några titlar.