Världen i skolan

By | 13 november, 2014

Falu Frigymnasium är det internationella perspektivet viktigt. Man ser det som en drivkraft för att göra kurserna mer intressanta och varje program skapar egna internationella projekt tillsammans med samarbetspartners runt om i världen. Sedan 2013 är skolan en certifierad FN-skola. För att bli en sådan behöver man visa att man satsar på globala frågor och att man använder sig av internationella kontakter i undervisningen. Sedan 10 år tillbaka annordnar man ett FN-rollspel till vilket man bjuder in ungdomar från olika skolor runt om i världen. Här kan man se en film från ett av rollspelen:

Ett av de internationella projekt som pågår på Falufri är Graphic Connection (GRACON) som är ett Comeniusutbyte inom European Lifelong Learning Program.

Jonas Nyman som är en av de involverade lärarna berättar:

 

Screen Shot 2014-11-13 at 14.38.22GRACONs syfte är att skapa en plattform för utbyte och kommunikation mellan europeiska skolor med medietekniksinriktningar. Projektet har tre teman fördelade över sex besök på de inblandade skolorna. “Sociala medier och kommunikationsplattformar”, “Att arbeta i projekt” och “Hitta vägar för praktik utomlands”. Vi är just nu tre partners i utbytet: Vi på Falufrigymnasium tillsammans med yrkeshögskolan PlaygroundSquad här i Falun, Grafische Lyceum i Utrecht, Holland och IES Puerta Bonita i Madrid, Spanien.

Sedan starten av projektet ,har vi tillsammans med Grafishe Lyceum besökt IES Puerta Bonita i Madrid för ett planeringmöte. Dessutom har båda dessa skolor besökt Falu Frigymnasium och PSQ, då vi arbetade med temat “Sociala medier och kommunikationsplattformar”. Vi har nu en gemensam plattform i Google+ och Google Drive för kommunikation mellan skolorna, där vi delar kursplaner, idéer och planerar gemensamma projekt.

Det pågår just nu en “Challenge” mellan eleverna på våra skolor där de som vill arbetar med ett projekt inom temat “Student i Europa”. Vi har några elever som jobbar med en film och andra som gör spel. Elever i Madrid och Utrecht gör detsamma, i Madrid jobbar tex en grupp elever med en dokumentärfilm, inom temat.  Eleverna ska i slutändan dela sina projekt mellan skolorna för att ge varandra feed back, respons och perspektiv.

Här syns några av deltagarna utanför Falufris lokaler:

Screen Shot 2014-11-13 at 14.31.43

 

Kicka på bilden nedan för att läsa mer om Comeniusprojektet och Lifelong Learning Program. Kanske vore detta något för just din skola. Comenius riktar sig till elever i alla åldrar.

Screen Shot 2014-11-13 at 14.56.23