Karin och Madeleine arbetar för att bygga elevers inre filter utifrån ett pedagogiskt perspektiv

By | 5 november, 2014

elevbild2 Madeleine Högman och Karin Leipstö är ansvariga för IT-pedagogik på Murgårdsskolan F-6 i Sandviken. De har tagit fram ett imponerande och mycket användbart material för arbete med att göra elever till smarta internetanvändare. Materialet finns publicerat på deras sida www.natsmarta.se där det finns tillgängligt för den som är intresserad av att använda det med sina egna elever. Här berättar de om sitt arbete:

Vi vill bidra till att skolan ökar barns och vuxnas medvetenhet kring nätanvändningen i ett alltmer digitaliserat samhälle. Behovet har vuxit sig allt starkare i takt med dagens snabba kommunikations- och informationsflöde. Vi vill samtidigt öka kunskaperna om hur vi kommunicerar, vilka krav som ställs på mig som publicist samt vilka möjligheter som finns för mig när jag använder nya kommunikationsarenor.

När vi startade upp vårt arbete upplevde vi att det fanns många bra sidor och värdefull information på nätet, men att de flesta riktade sig till äldre elever och många av dem behandlade specifika områden. Vi vet att många barn i förskoleåldern är vana Internetanvändare och besöker dagligen sidor som t ex Youtube. Det går inte längre att vänta till högstadiet innan vi pratar källkritik och inre filter, det måste börja redan i tidiga år när barnen ”redan är där”. Vi har byggt upp en resurs som sträcker sig från F-klass upp till och med åk 6. Där finns lektionsförslag och en röd tråd för varje årskurs. Resursen förändras hela tiden beroende på den snabba utvecklingen. Den är ett stöd till oss pedagoger på skolan och andra intresserade.

Läroplanen ligger till grund för arbetet där fokus ligger på att öka ett kritiskt tänkande kring nätvanor och Internet. Vi strävar mot att eleverna ska få möjlighet att reflektera över hur de uppträder på sociala medier, hur man bör handskas med bilder och filmer, vad en kränkande handling är och hur vi kan hantera det. Vi pratar också om att skapa sig en digital identitet och hur man kan skydda sig mot de faror som finns på nätet. Vi arbetar med upphovsrätt, demokrati och källkritik för att ge verktyg inför framtiden. Det är viktigt att se helheten och hur vi människor är en del av den digitala världen genom våra handlingar och aktiviteter.
Detta arbete tar tillvara det goda lärande som IT ger samtidigt som vi får rika möjligheter till kommunikation.

Madeleine Högman, Karin Lepistö
www.natsmarta.se

madeleine_karin_2

 

Tack Karin och Madeleine för att ni delar med er!

One thought on “Karin och Madeleine arbetar för att bygga elevers inre filter utifrån ett pedagogiskt perspektiv

Comments are closed.