Har du fått din lärarlegitimation?

By | 9 oktober, 2014

Lärarleg Pia-LottaDen tredje oktober fick de lärosäten i landet som anordnar lärarlyftskurser en genomgång av läget vad gäller bland annat lärarlegitimationsreformen. Pia-Lotta Sahlström som är projektledare för hela reformen berättade att de fick in 10 000 nya ansökningar på tre månader efter att reglerna ändrades i december 2013 med erfarenhetsbaserad behörighet. Att tänka på om man ansöker om erfarenhetsbaserad behörighet är att så fort den ansökan är gjord får man inte längre delta i lärarlyftskurser.

Om du inte har fått din legitimation kan det bero på att du har bytt mailadress sedan du skickade in dina handlingar. Pia-Lotta berättade att det är en ganska vanlig orsak till att lärare inte har nåtts av beskedet att deras ärende är färdigbehandlat.

Det kommer fortfarande in mellan 600 – 1000 ärenden i veckan och det ligger ca 30 000 ärenden som ännu inte är behandlade av den ca 90 personer stora staben som arbetar med att granska de inkomna handlingarna. Av dessa har ca 25% legat längre än 12 månader på grund av att de är särskilt komplicerade och många av dessa gäller yrkesämnen.

Sedan reformen infördes har också karriärstjänsterna tillkommit. För att få bli förstelärare eller lektor måste man vara legitimerad. Tydligen har varken lärare eller rektorer riktigt koll på detta för Skolverket får in en hel del ansökningar om förstelärare som inte har fått sin legitimation ännu och till och med en del som saknar lärarexamen.

Informationspasset avslutades med en titt på den senaste statistiken över lärares behörighet. I samband med att den presenterades uttalade Skolverket sin stora oro för situationen som de anser ”är sammantaget så allvarlig att Skolverket bedömer att en nationell handlingsplan krävs för att långsiktigt säkra tillgången på kompetenta lärare.” Anmärkningsvärt är också att det enligt Skolverket är ”en försiktig uppskattning” att  cirka 20 000 personer som har en legitimation inte arbetar som lärare eller förskollärare.