TeachMeet – en utmärkt avslutning på en utbildningssatsning!

By | 18 juni, 2014

I slutet av förra terminen genomfördes avslutande TeachMeet för två av våra utbildningssatsningar. I Gagnef  var vi och lyssnade på ett åttiotal lärare som visade hur de använder digitala medier i undervisningen och på Falu frigymnasium deltog alla lärare tillsammans med skolans rektor och visade upp olika sätt på vilka de arbetat med digitala lärresurser.

Fenomenet TeachMeet har blivit väldigt populärt i Europa under senare år och det första svenska TeachMeet-mötet arrangerades i 2009 i samband med Skolforum. Sedan dess har många lokala TeachMeet arrangerats och varje vår hålls ett TeachMeet Mitt, arrangerat av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna.TeachMeet är ett informellt möte för lärare där man visar upp exempel på hur man arbetar med digitala lärresurser under max 7 minuter. När tiden är ute blir man brutalt avbruten genom att ett gosedjur kastas på presentatören.

Gagnefs kommun har tillsammans med Högskolan Dalarna under läsåret 2013-2014 satsat på att utbilda hela kommunens lärarkår i användandet av digitala lärresurser och digital kompetens. Åtta seminarier med olika teman bestående av föreläsning och workshop har hållits och mellan träffarna har lärare och rektorer arbetat vidare enskilt och kollegialt.

Vid Falu frigymnasium har också gjorts en årslång satsning på digital kompetens, där all personal varit involverad. Även här har föreläsningar och workshops blandats med kollegialt och individuellt arbete.

En viktig hörnsten i båda satsningarna har varit förankring i styrdokument och i den egna arbetssituationen eftersom det är viktigt att man direkt får erfara nyttan med de digitala lärresurserna. Utvärderingarna har visat att utbildningarna har haft en direkt effekt på undervisningens olika delar.

Bilden nedan är från Falu frigymnasium där vi ser en av lärarna delta ända från sin semester i Italien.

Falu frigymnasium