Vägledning för elevhälsan

By | 19 maj, 2014

Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt tagit fram skriften Vägledning för elevhälsan.

Vagledning for elevhalsan

Skolverket skriver att ”Hälsan har stor betydelse för elevers prestation, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolmiljön. På samma sätt har skolresultaten i sig betydelse för självförtroende och psykiskt välmående. Skolan ansvarar därför både för elevers lärande och för deras hälsa. ”Vägledning för elevhälsan” är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd vid planering, genomförande och uppföljning av elevhälsans insatser”.

Socialstyrelsen har information med presentationsmaterial som omfattar ett webinarie där ”projektledaren Margarta Bondestam berätta om Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom vårdkedjan mödra-, och barnhälsovård samt elevhälsa,” en powerpoint presentation: ”För dig som är chef eller yrkesverksam och vill kunna presentera vägledningen för elevhälsan för dina medarbetare, anställda eller kollegor”, och ett informationsblad som kan  skrivas ut och användas för att sprida kännedom om vägledningen vid presentationer inom den egna verksamheten, på konferenser eller seminarier.