Kreativt lärande och spelprogrammering i skolan

By | 1 april, 2014

Potatisar

Sjätteklassarna på Vinsboskolan i Smedjebacken har programmerat egna dataspel tillsammans med IKT-pedagogen Anders Berggren. Anders berättar:

Många elever, kanske de flesta, träffar på och spelar digitala spel i olika former. Facebookspel, spelappar i mobilen, lärplattan, datorn eller spelkonsolen, är det en möjlighet eller ett hot? Ska skolan fundera på det? Är det en viktig del i den digital kompetensen? Det står ju inte något om det i LGR 11, så varför ska vi reflektera över det?

Ofta ser vi i skolan datorspel som ett hinder för eleven och att det tar tid från annan verksamhet, läxor eller läsning. I mediepedagogik brukar man prata om tre grundstenar; uppleva, analysera och producera. Så kan man också tänka inom den digital kompetensen och reflektera kring spel, spelidéer och skapande kultur istället för att förkasta och fördöma. Varför är skapandet och det lekfulla lärandet en motsats till “riktigt och viktigt” lärande? Att leka är en förutsättning för att våga prova andra tankevärldar utan att vara rädd för att misslyckas. Att skapa är en förutsättning för hjärnan att utvecklas i en kreativ riktning, som är en viktig framtidskompetens.

Jag träffade på programmet Scratch för ett antal år sedan och har haft möjligheten att presentera det för flera åldersgrupper i skolan, i olika sammanhang men ofta i form av någon kreativ och skapande spelidé. Eleverna kommer snabbt på hur allt fungerar och kan utan större problem börja programmera utan att behöva tänka på syntaxfel eller stavfel eftersom Scratch använder sig av visuella block som kopplas samman som ett pussel. Det finns en hel del andra programmeringsspråk som riktar sig till barn och unga, titta gärna in på teacherhack.se där du hittar fler idéer.

Bild 1

En viktig del i min tanke när jag använder Scratch i skolan är att det ska vara utvecklande, eleverna ska börja tänka systematiskt och i logiska banor. Kreativitet och eget prova-misslyckas-lära-prova igen är en viktig del i skapandet. Dela med sig ska vara naturligt och en viktig del i processen. Läs mer om tankarna bakom Scratch

TÄNKA – PLANERA – PROVA – EXPERIMENTERA – DELA MED DIG – VISA

Bild 2

 

Klass 6 i Vinsboskolan, Smedjebacken, fick möjlighet att uppfinna sina egna spelkontroller med hjälp av ett styrkort, Makey Makey, som är otroligt känsligt så att en sluten krets kan uppstå mellan en potatis och din hand. En tangenttryckning skickas till Scratch där man kan programmera det som ska hända. Möjligheterna är oändliga och kreativiteten blir en del i skapandet. Några grupper använde också Lego Wedo för att få till en analog output. Hela projektet hade teknikämnet som grund, men bild, matematik, fysik och flera andra ämnen går enkelt att integrera. För att de kreativa processerna ska hinna utvecklas krävs sammanhängande lektioner eller perioder. Alldeles för kort tid skapar bara frustration och motverkar kreativitet.

Framför allt ska följande devis ringa i öronen; Lekfullt lärande är grunden till all kreativitet.

Scratch On,
Anders Berggren
IKT-Pedagog
Smedjebacken

Länkar:
Scratch

Scratch för pedagoger:
scratch.mit.edu/educators
scratched.media.mit.edu

Makey Makey

Köp en Makey Makey

Läs mer om elevernas arbete i Dalarnas tidningar.