Förskoleklassens kvalitet och verksamhet samlade 180 deltagare.

By | 24 mars, 2014

På Högskolan Dalarna, Falun, Fö 6. Fredag 4 april 13.30 – 16.00 genomfördes ett seminarium för lärare i Förskoleklass med Bellita Torén, Skolverket och Magdalena Molin, Skolinspektionen.

Skolverket ska under 2014 producera ett stödmaterial för förskoleklassen och berättade i samband med detta seminarium om tankarna med det, hur långt de har kommit samt lyssnade av med verksamma i förskoleklass vad som eventuellt kan förtydligas.

Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i skolväsendet samt kvalitetsgranskningar av olika delar av skolväsendet och till exempel olika ämnen. På detta seminarium berättade Magdalena hur en sådan granskning går till. Skolinspektionen ska under 2014 göra en kvalitetsgranskning av förskoleklassen.

Bildspelet från dagen finns  här. Skolverket o Skolinspektionens presentation våren 2014 Falun

Den 22 maj kommer Caroline Liberg att ha en föreläsning om tidiga läs och skrivpraktiker.