Digital (o)jämlikhet?

By | 17 februari, 2014

(O)jämlikt?Skolan kompenserar inte digital ojämlikhet. Det är slutsatsen av Ulli Samuelssons avhandling  Digital (o)jämlikhet?  IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (2014) från Högskolan i Jönköping. Avhandlingen synar digital kompetens i allmänhet och även mer specifikt i informationssökning. Ulli Samuelsson har också studerat skolan bidrag till elevernas digitala kompetens.

”Resultaten visar att det finns en digital ojämlikhet bland de unga som ingår i studien, trots den till synes höga tillgången till IKT. Avhandlingen visar även att skolan inte klarar sitt uppdrag då eleverna inte får en likvärdig utbildning samt att skolans uppdrag avseende elevers digitala kompetens är oklart. Vidare visar resultatet att begreppet teknisk kapital ger möjlighet till en djupare förståelse av digital (o)jämlikhet.” (Samuelsson, 2014).

Läs mer i Skolvärlden och Lärarnas nyheter.