Arbete med särbegåvade barn

By | 11 februari, 2014

Rättviks skolpsykolog Anita Kullander berättar om arbetet med särbegåvade elever och samundervisningsgruppen i grundskolan. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta Anita Kullander direkt via mail (anita.kullander@rattvik.se).

Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi vid Högskolan Jönköping,  definierar  särbegåvning  som att

”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta samanhang förstås som en mänsklig prestation, aktivitet eller funktion”.

Citatet är hämtat från sidan 50 ur boken Annorlunda land särbegåvningens psykologi (Persson, 1996)

Du kan se och höra Anita Kullander berätta mer om vad särbegåvning är här…

Intervju och film av Henrika Florén

Inspirationsplatser Anita Kullander