Fyra föreläsningar om IT i skolan

By | 14 januari, 2014

Screen Shot 2013-01-10 at 22.23.33Fyra föreläsningar om IT i skolan – med grund i forskning som bedrivs i regionen

Datum:
17 januari, 12 februari, 17 mars och 29 april 2014 | FALUN

Inbjudan till: Alla som arbetar i förskola eller skola.

Plats: Högskolan Dalarna Falun

 

1. Skolan som digital lärmiljö

Mats Lundgren, utvärderare/följeforskare, universitetslektor i pedagogik, fil. dr. & docent i sociologi samt Ina von Schantz Lundgren, universitetslektor i pedagogik.

 

2. Digitaliseringen av skolans tidiga läs- och skrivpraktiker – resultat och reflektioner från ett forskningsprojekt.

Eva Hultin, universitetslektor i pedagogik, forskningsledare på forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser vid Högskolan Dalarna i samverkan med Örebro Universitet.

 

3. Web 2.0 och 3.0, Etik och källkritik.

Jan Svärdhagen, Utvecklingsledare Högskolan Dalarna och dess centrum för Nästa Generations Lärande (NGL) samt NGLskolC vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD).

 

4. Datorn som ett verktyg för lärande – en pedagogisk utmaning för alla lärare

Gun-Marie Wetso, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna, forskningsinriktning specialpedagogik.

 

Mer information och hur man anmäler sig hittar ni på http://du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/Skola/Utbildningar-och-seminarier/