Resultat från PISA-undersökningar

By | 2 december, 2013

Nu har PISA-undersökningarna genomförts under tillräckligt många år för att man ska kunna göra jämförelser över tid. OECD-länderna har utvärderat kunskap och färdigheter hos 15-åringar sedan år 2000 genom PISA (Programme for International Student Assessment).  Fler än 510 000 elever i 65 länder deltog i det senaste proven som omfattade matematik, läsförståelse och NO- kunskaper med ett särskilt fokus på matematik.

I morgon kl 11 publiceras resultaten. Men redan nu kan du ta del av hur reformer av utbildningssystemen olika länder har påverkat elevers resultat i PISA in Focus nr 34  Who are the strong performers and successful reformers in education?. Det är en jämförelse över tid.

 

Skärmavbild 2013-12-02 kl. 10.43.28