Informationssäkerhet är viktigt!

By | 25 november, 2013

Informationssäkerhet behöver vi bli mer medvetna om. Det är viktigt även för barn och unga eftersom de är internetanvändare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en utbildning främst för åk 4 och 5 – Informationssäkerhetsskolan ISA.

Skärmavbild 2013-11-25 kl. 14.09.37

 ”ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som ger lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om säker informationshantering enligt Lgr11… Syftet med webbutbildningen ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet… ISA är kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper i informationssäkerhet.”

  Att undervisa i informationssäkerhet. Ett stöd till dig som lärare är en handledning i pdf-format från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.