.SE Svenskarna och internet

By | 22 november, 2013

Svenskarna och internet 2013 Svenskarna och internet 2013 är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Det är en kartläggning av internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. Du kan gå in på  soi2013.se om du vill söka och sortera statistik på olika ämnen eller dela diagram från rapporten.

Användning av mobiltelefoner och surfplattor fortsätter öka men de används inte istället för dator, utan som ett komplement. Barn börjar använda internat allt tidigare, 45% av alla 2-åringar ha använt internt någon gång och  90% av 6-7 åringarna är internetanvändare. Svenskarna är fortfarande bland världens flitigaste internetanvändare men det finns klyftor i befolkningen. ”I dag är de gamla klyftorna i stort sett borta, men nya växer fram i takt med den mobila utvecklingen.”

Ladda ner Svenskarna och internet 2013 som pdf