Husmodellen

By | 12 november, 2013

Pedagog Dalarna var med när Inga-Lill Lundvik, mellanstadielärare vid Södra Skolan i Falun visade hur de använder sig av Diskrimineringsombudsmannens “Husmodell” i arbetet med likabehandlingsplanen och elevdemokrati. Inga-Lill är På Lika Villkor-handledare och arbetar mycket kunnigt och medvetet med jämställdhet och diskrimineringsgrunden kön  (härigenom kommer också diskrimineringsgrunden sexualitet in naturligt). Södra Skolan än jämställdhetsmärkt vilket innebär att alla lärare har gått utbildningen och arbetar enligt en årligt uppdaterad handlingsplan. Inga-Lill tar också tidigt in diskrimineringsgrunden etnicitet i sitt arbete med husmodellen.

Om ni vill kan ni ta kontakt med Inga-Lill på Södra Skolan och kanske besöka henne och få en egen genomgång av hur de arbetar.

Husmodellen