Rapport om användning av Ipad i Stockholms skolor

By | 10 september, 2013

Jan Hylén Jan Hylén, fil dr, har gjort en utvärdering av användningen av Ipads i Stockholms skolor. Rapporten kan du läsa här.

Jan Hylén skriver på sin hemsida ”Allt fler skolor köper iPads till sina lärare och elever. Det rullar som en våg över hela den rika världen och sker till stor del utan att det finns några större studier som stöder paddans värde som utbildningsverktyg. Successivt börjar dock allt fler studier av iPad:ens styrkor och svagheter att publiceras.” Det är också intressant att notera att trots att det finns en uppsjö av andra lärplattor som baseras på Android så är det i huvudsak Ipad som studeras och används.