Nu är det klart att Dala Skolforum äger rum tisdag v 44 2015 nästa gång!

By | 29 juli, 2013

event bild

Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vid Dala Skolforum 2013 presenterades erfarenheter från verksamhetsnära forskning och från den stora palett av olika skolutvecklingsprojekt som bedrivs i regionens förskolor och skolor. Aktiva pedagoger, arbetslag, skolledare och skolforskare presenterade sina verksamheter, resultat och erfarenheter i form av seminarier, workshops eller föreläsningar. Ca 800 lärare, förskollärare, fritidspedagoger, förskolechefer, rektorer med flera var med om det första Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge 2013. Nu kommer du att få chansen att vara med 2015.